Rezultati 2 m

Gulbenes novada pašvaldības organizētā sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa vērtēšanas komisija ir apstiprinājusi balsojuma rezultātus, līdz ar to ir zināms, kuras iedzīvotāju iniciatīvas saņems finansējumu to realizēšanai. Ņemot vērā pieejamo finansējumu, īstenot varēs piecus projektus, kas ir saņēmuši vislielāko iedzīvotāju balsu skaitu.

Tātad, iedzīvotāji ar balsu vairākumu ir lēmuši par šādu projektu īstenošanu:

  1. Lejasciema centra laukuma atjaunošana – 581 balss
  2. Gulbenes skvēra labiekārtošana – 530 balsis
  3. Rotaļu laukuma un aktivitāšu centra izveidošana Rankas PII "Ābelīte" āra teritorijā – 454 balsis
  4. Litenes pagasta centra pieturas rekonstrukcija – 449 balsis
  5. Tirzas centra ielas apgaismojums – 436 balsis

Kopumā trīs nedēļu garumā, kad norisinājās sabiedrības balsojums, tika saņemtas 7882 balsis, bet pēc to pārbaudīšanas tika apstiprinātas 6322 balsis. Balsot elektroniski bija izvēlējušies 2048 iedzīvotāji, savukārt ar balsošanas taloniem – 4274. Anulētas tika 1560 balsis, jo:

  • balsotājs nebija deklarēts Gulbenes novadā;
  • balsotājs nebija sasniedzis 16 gadu vecumu;
  • nekorekti/nepilnīgi aizpildīti balsošanas taloni;
  • iesniegtas vairākas balsis no vienas personas;
  • iesniegti viltojumi.

“Līdzdalības budžetēšanas konkurss ir noslēdzies ar būtisku apliecinājumu tam, ka šī pašvaldības iniciatīva ir ieguvusi sabiedrības atbalstu, jo tika saņemts nozīmīgs un vērā ņemams projektu pieteikumu skaits, kā arī sabiedrības aktivitāte balsošanas procesā bija ievērojama – no balsstiesīgo iedzīvotāju skaita nobalsojuši aptuveni 44%. Pirms apstiprināto projektu īstenošanas uzsākšanas organizēsim sanāksmi, aicinot tajā piedalīties projektu ideju iesniedzējus, lai atskatītos uz konkursa norises procesu, saņemtu vērtējumu, priekšlikumus un ieteikumus nākošajam gadam. Šis konkurss pašvaldībai ir jauna pieredze. Jāatzīst, ka ir patiess prieks par izrādīto iedzīvotāju interesi un iesaistīšanos Gulbenes novada publiskās vides attīstībā un labiekārtošanā. Konkursa kārtībā apstiprinātos projektus īstenosim atbildīgi un sadarbībā ar ideju-iniciatīvu iesniedzējiem, lai sasniegtu vislabāko rezultātu,” saka Lienīte Reinsone, Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore.

Tuvākajā laikā pašvaldības administrācija aicinās konkursa uzvarētājus uz individuālām sarunām, lai apspriestu projektu realizācijas gaitu kalendārā gada ietvaros. Projektus īstenos pašvaldība ciešā sadarbībā ar to idejas autoriem, iekļaujoties noteiktajā budžetā.

Jāpiebilst, ka šiem pieciem projektiem elektroniskajā interneta vietnē balso.gulbene.lv tiks veidotas dienasgrāmatas, līdz ar to ikviens interesents varēs sekot līdzi to īstenošanas procesam.

Konkursam tika atvēlēti 110 000 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Savukārt kopējā īstenojamo projektu kopsumma sastāda 98 171,24 eiro. Finansējuma atlikums – 11 828,76 eiro – tiks novirzīts 2021.gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursam.

Šādu projektu konkursu, kura ietvaros iedzīvotāji varēja pieteikt savas idejas publiski pieejamas, radošas un atvērtas sabiedriskās vides radīšanai, Gulbenes novada pašvaldība organizēja pirmo reizi, līdz ar to jau tagad ir skaidrs, ka būs nepieciešams uzlabot gan konkursa nolikumu, gan balsošanas kārtību. Šajā sakarā tiks organizēta arī publiska diskusija ar visu projektu iesniedzējiem un citiem interesentiem, lai izrunātu konkursa norisi un uzklausītu priekšlikumus procesa uzlabošanai. Par diskusijas norises vietu, laiku un formu informācija būs drīzumā.

Gulbenes novada pašvaldība atzinīgi novērtē iedzīvotāju aktivitāti, jo, neskatoties uz to, ka konkurss tika organizēts pirmo reizi, kopumā tika saņemti 45 projektu pieteikumi gan no Gulbenes, gan no pagastiem, savukārt iedzīvotāju balsošanai tika nodoti 36 projekti – tie, kas atbilda nolikumam.

Sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkurss ir jauna pašvaldības aktivizēta radoša kopsadarbības forma, kas vienlaikus stimulē arī sabiedrības savstarpējo sadarbību un sociāli ekonomisko potenciālu. Konkurss tika organizēts ar mērķi, lai veicinātu Gulbenes novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību novada attīstībā un finanšu līdzekļu izlietošanā.

Konkursa rezultāti (ar visu projektu aprakstiem var iepazīties interneta vietnē balso.gulbene.lv)

Vieta

Projekta nosaukums

Balsu skaits

Iespējami nepieciešamais finansējums (eiro)

1.

Lejasciema centra laukuma atjaunošana

581

19 913,99

2.

Gulbenes skvēra labiekārtošana

530

19 064,00

3.

Rotaļu laukuma un aktivitāšu centra izveidošana Rankas PII "Ābelīte" āra teritorijā

454

19 993,25

4.

Litenes pagasta centra pieturas rekonstrukcija

449

20 000,00

5.

Tirzas centra ielas apgaismojums

436

19 200,00

6.

Skolas ielas dīķa un tā apkārtnes labiekārtošana

427

19 122,36

7.

Mūsdienīgas un funkcionālas estrādes būvniecība Jaungulbenes pagasta "Rijas kalnā"

420

19 778,50

8.

Jaunas koka laipas izbūve Siladzirnavu ezera peldvietā

343

9 719,61

9.

BMX trases teritorijas labiekārtošana

314

13 849,39

10.

Gaisa trases izveide Spārītes parkā 1.kārta

300

20 000,00

11.

Tīklu piramīdas uzstādīšana pie Gulbenes 3.PII "Auseklītis"

261

10 269,74

12.

Bērnu atpūtas zonas labiekārtošana un āra trenažieru ierīkošana Lizumā

218

20 000,00

13.

Kārtenes Pilskalna metāla torņa atjaunošana un skatlaukumu izbūve

197

20 000,00

14.

Līgo pagasta ciema centra teritorijas labiekārtošana un apgaismojumu ierīkošana

192

20 000,00

15.

Apgaismojumu izbūve Daukstu ciema centrā

146

20 000,00

16.

Druvienas pagasta kapu teritorijas labiekārtošana

135

19 065,75

17.

Peldēšanas vietas izveide Beļavā

128

10 450,00

18.

Daukstu pagasta Krapas ciema parka teritorijas labiekārtošana

118

20 000,00

19.

Stāmerienas pils iebraucamā ceļa un stāvlaukuma atjaunošana

106

19 366,78

20.

Brīvdabas skatuves būvniecība Šķieneru pasākumu laukumā

95

20 000,00

21.

Bērnu rotaļu laukuma izveide Kalnienā

71

20 000,00

22.

Parka labiekārtošana pie Stāķu centra

68

18 487,59

23.

Spārītes parka ietves seguma atjaunošana

52

19 765,35

24

Daudzfunkcionālas nojumes - izglītības centra ierīkošana Jaungulbenes PII "Pienenīte"

47

19 999,99

25.

Gulbenes novada vidusskolas pagalma estrāde

37

19 760,00

26.

Dzeramā ūdens brīvkrāna izveide pilsētas centrālajā skvērā

32

4 600,00

27.

Bērnu rotaļu laukums Šķieneros

31

17 042,85

28.

Jaungulbenes stadiona āra basketbola laukuma labiekārtojuma un sporta infrastruktūras atjaunošana

31

16 080,00

29.

Sporta aktivitāšu centra teritorijas labiekārtošana

26

20 000,00

30.

Sabiedriski pieejamas atpūtas vietas izveide pie Tirzas Biedrības nama

21

19 995,67

31.

Gulbenes novada vidusskolas iekšējās un ārējās vides uzlabošana

19

15 773,00

32.

Jaungulbenes āra baseina atjaunošana

16

19 830,00

33.

Gulbenes kultūras centra terases jumta konstrukcijas izveide

7

20 000,00

34.

OPEN AIR bibliotēka Gulbenē

6

1 490,19

35.

Peldēšanas vietas izveide Ušura ezera krastā

5

18 416,20

36.

Saules paneļu sistēmas izveide uz Gulbenes novada vidusskolas piebūves jumta

3

13 310,00

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste