"Dziesma ir mūsu tautas kopējā elpa, tas ir mūsu kopējais sirdspuksts, tā ir mūsu sirdsapziņa. Dziesmā mēs esam bagāti, dziesmā mēs esam skaisti, dziesmā mēs esam vienoti un savā vienotībā mēs esam stipri."
/Vaira Vīķe-Freiberga/

Laikā, kad klātienes pasākumi notikt nevar, sadarbībā ar Gulbenes novada Kultūras pārvaldi esam sarūpējuši video sveicienu valsts svētkos, izpildot dziesmu "Tēvzemei".

Paldies Ralfam Rubenim (skaņa) un Raineram Freivaldam (video) par mūsu idejas ietērpšanu dvēseliskā melodijā un gleznainās ainavās, kas atspoguļo katru Gulbenes novada pagastu un pilsētu!

Paldies solistiem - dziedošajiem Gulbenes novada pašvaldības darbiniekiem - Krišjānim Upānam, Laumai Makarei, Valteram Svetlovam, Lienītei Reinsonei, Normundam Mazūram, Gundegai Ķikustei!

Mīlēsim savu zemi un viens otru!

Sveicam valsts svētkos!