Gerbonis mazs17. un 19.novembrī norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ikviens interesents varēs sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

 

Tautsaimniecības komiteja

17.11.2020. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

2. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Dravnieki” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Mauriņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Vecliedeskrogs” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Līvānu-4” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi”, Galgauskas pagastā, sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Mežsētas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajam īpašumam “Ludzi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Imantas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajiem īpašumiem “Ozoli” un “Rainis”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta  nekustamajam īpašumam “Zastavnieki”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5 k-4 – 36, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 16”-11, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Gatves” – 11, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 2” – 2, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 37”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Mieži”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par nekustamā īpašuma “Baloži” – 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Upleju zeme”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 4, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 6, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 7, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par nekustamā īpašuma “Gatves 4” – 8, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 1, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 7, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 8, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 9, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 10, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 12, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 13, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 14, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 15, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 16, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 8A” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 13” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 8” – 10, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Liepu mala”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Akmentiņi”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Irbītes” atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par Gulbenes novada domes 2020.gada __.novembra saistošo noteikumu Nr._____  “Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” izdošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

17.11.2020. plkst.11.00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība. 39 no 40 jautājumiem skatāmi komitejas slēgtajā daļā, tāpēc komiteja netiks translēta tiešraidē.

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

2. Par P.J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

3. Par L.T. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

4. Par D.M. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

5. Par S.L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

6. Par G.M. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

7. Par S.B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

8. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-3, Gulbene, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

9. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-11A, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

10. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-12, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

11. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-13, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

12. Par dzīvojamās telpas “Lauksaimniecības Skola 20A”-6, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

13. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-13, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

14. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

15. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-51, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

16. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

17. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

18. Par dzīvojamās telpas Nr.1 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

19. Par dzīvojamās telpas Nr.26A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

20. Par dzīvokļa Brīvības iela 97-4, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

21. Par dzīvokļa “Pabērži”-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

22. Par dzīvokļa “Vietaskrasts”-5, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

23. Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

24. Par dzīvokļa “Gatves”-10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

25. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

26. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 7”-2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

27. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-12, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

28. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

29. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

30. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-25, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

31. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

32. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-12, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

33. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

34. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-17, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

35. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-1, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

36. Par dzīvokļa “Dzirnavas”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

37. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-11, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

38. Par dzīvokļa Viestura iela 39-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa nepagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

39. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra lēmuma “Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu” atcelšanu (protokols Nr.18 4.§ 2.p.)

ZIŅO: Valtis Krauklis

40. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa nolikumā “Gulbenes bāriņtiesas nolikums”” apstiprināšanu un atklāta pretendentu konkursa uz Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu izsludināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

17.11.2020. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par projekta “Sākums sadarbībai virtuālām mācībām” Nr. 2020-1-RO01-KA229-079932_4 realizēšanu programmā ERASMUS+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerību KA2 sektorā

ZIŅO: Lauris Šķenders

3. Par iekšējā normatīvā akta "Grozījums Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija nolikumā “Tirzas pamatskolas nolikums””apstiprināšanu

ZIŅO: Svetlana Ziepniece

4. Par iekšējā normatīvā akta “Lizuma vidusskolas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Inese Dambe

5. Par Lizuma vidusskolas attīstības plāna 2020.-2023. gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Inese Dambe

6. Par iekšējā normatīvā akta “Kārtība, kādā tiek reģistrēti amatiermākslas kolektīvi Gulbenes novada pašvaldībā, noteikta to darbības finansēšana un darba samaksa vadītājiem, speciālistiem, koncertmeistariem un profesionāliem nozares ekspertiem” apstip

ZIŅO: Gundega Ķikuste

7. Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību”

ZIŅO: Eduards Garkuša

Finanšu komiteja

19.11.2020. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Šķieneri 9”-3, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

3. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Vidus ielā 82, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Dace Kurša

4. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Blaumaņa ielā 50A, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Dace Kurša

5. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Dzirnavu iela 15, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Dace Kurša

6. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, O.Kalpaka iela 66, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Dace Kurša

7. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, O.Kalpaka iela 68, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Dace Kurša

8. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Litenes ielā 5A, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Dace Kurša

9. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Tauriņi 2, Litenē, Litenes pagastā, Gulbenes novadā, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Dace Kurša

10. Grozījums Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par materiālo palīdzību Gulbenes novadā”

ZIŅO: Eduards Garkuša

11. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs

12. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

13. Par stipendijas piešķiršanu Diānai Asatrjanai

ZIŅO: Eduards Garkuša

14. Par projekta “Roku rokā”  priekšfinansējuma piešķiršanas atbalstīšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”

ZIŅO: Valērija Stībele

15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Skolas iela 1, Gulbenē energoefektivitātes pasākumu veikšanai

ZIŅO: Emīls Kārlis Ziediņš

16. Par mēnešalgu grupu minimālo un maksimālo apmēru apstiprināšanu Gulbenes novada pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem (2 varianti)

ZIŅO: Vita Lāčkāja