Drukāt

Gerbonis mazs26.novembrī norisināsies Gulbenes novada domes sēde. Ikviens interesents varēs sekot līdzi tās norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Saistošo noteikumu projekti

Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

Grozījums Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par materiālo palīdzību Gulbenes novadā”

Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.11 “Kārtība, kādā Gulbenes novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Dravnieki” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Mauriņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Vecliedeskrogs” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Līvānu-4” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Silavas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Kļavkalni 2” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi”, Galgauskas pagastā, sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Mežsētas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajam īpašumam “Ludzi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Imantas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajiem īpašumiem “Ozoli” un “Rainis”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta  nekustamajam īpašumam “Zastavnieki”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5 k-4 – 36, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Kartona Fabrika 16”-11, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Gatves” – 11, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 2” – 2, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Ābeļu iela 5– 5, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Irbītes” atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 5B” atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Liepu mala”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Akmentiņi”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 37”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Mieži”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma “Baloži” – 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Upleju zeme”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 4, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 6, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 7, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par nekustamā īpašuma “Gatves 4” – 8, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 1, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 7, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 8, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 9, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 10, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 12, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 13, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 14, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 15, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 16, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

47. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Silenieki”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

49. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 9A – 1, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

50. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 9A – 2, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

51. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 22 – 4, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

52. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

53. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 8A” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

54. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 13” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

55. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 8” – 10, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

56. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.26  “Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” izdošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

57. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.23 “Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” publicēšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

58. Par projekta “Sākums sadarbībai virtuālām mācībām” Nr. 2020-1-RO01-KA229-079932_4 realizēšanu programmā ERASMUS+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerību KA2 sektorā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par iekšējā normatīvā akta "Grozījums Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija nolikumā “Tirzas pamatskolas nolikums””apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par iekšējā normatīvā akta “Lizuma vidusskolas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par Lizuma vidusskolas attīstības plāna 2020.-2023. gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par iekšējā normatīvā akta “Kārtība, kādā tiek reģistrēti amatiermākslas kolektīvi Gulbenes novada pašvaldībā, noteikta to darbības finansēšana un darba samaksa vadītājiem, speciālistiem, koncertmeistariem un profesionāliem nozares ekspertiem” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.27 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību”” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par P. J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

65. Par L. T. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

66. Par D. M. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

67. Par S. L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

68. Par G. M.reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

69. Par J. Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības sociālo dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

70. Par S. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

71. Par dzīvojamās telpas Dzelzceļa iela 3A-11, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

72. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-3, Gulbene, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

73. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-11A, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

74. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-12, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

75. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-13, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

76. Par sociālā dzīvokļa Nr.25A, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

77. Par dzīvojamās telpas “Lauksaimniecības Skola 20A”-6, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

78. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-13, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

79. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

80. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-51, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

81. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

82. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

83. Par dzīvojamās telpas Nr.1 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

84. Par dzīvokļa Viestura iela 39-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

85. Par dzīvojamās telpas Nr.26A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

86. Par dzīvokļa Brīvības iela 97-4, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

87. Par dzīvokļa “Pabērži”-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

88. Par dzīvokļa “Vietaskrasts”-5, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

89. Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

90. Par dzīvokļa “Gatves”-10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

91. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

92. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 7”-2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

93. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-12, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

94. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

95. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

96. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-25, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

97. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

98. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-12, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

99. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

100. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-17, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

101. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-1, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

102. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-11, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

103. Par dzīvokļa “Dzirnavas”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

104. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra lēmuma “Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu” atcelšanu (protokols Nr.18 4.§ 2.p.)

ZIŅO: Valtis Krauklis

105. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa nolikumā “Gulbenes bāriņtiesas nolikums”” apstiprināšanu un atklāta pretendentu konkursa uz Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu izsludināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

106. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Šķieneri 9”-3, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

107. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Vidus ielā 82, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs

108. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Blaumaņa ielā 50A, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs

109. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Dzirnavu iela 15, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs

110. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, O.Kalpaka iela 66, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs

111. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Litenes ielā 5A, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs

112. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Tauriņi 2, Litenē, Litenes pagastā, Gulbenes novadā, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs

113. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.27 “Grozījums Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par materiālo palīdzību Gulbenes novadā”” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

114. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs

115. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

116. Par projekta “Roku rokā”  priekšfinansējuma piešķiršanas atbalstīšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”

ZIŅO: Normunds Audzišs

117. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Skolas iela 1, Gulbenē energoefektivitātes pasākumu veikšanai

ZIŅO: Normunds Audzišs

118. Par mēnešalgu grupu minimālo un maksimālo apmēru apstiprināšanu Gulbenes novada pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem

ZIŅO: Normunds Audzišs

119. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.28 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.11 “Kārtība, kādā Gulbenes novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”

ZIŅO: Normunds Audzišs

120. Par papildatvaļinājuma un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam  Andim Caunītim

ZIŅO: Normunds Audzišs

121. Par laikraksta “Gulbenes novada ziņas” izslēgšanu no  masu informācijas līdzekļu reģistra

ZIŅO: Normunds Audzišs

122. Par laikraksta “PAGALMS” izslēgšanu no  masu informācijas līdzekļu reģistra

ZIŅO: Normunds Audzišs