gulbenes namiSIA “Gulbenes nami” ir ienākušas sūdzības no Stradu pagasta Šķieneru un Stāķu ciema siltumenerģijas patērētājiem par nepietiekamu siltuma temperatūru dzīvokļos. Uzņēmums skaidro iemeslus iespējamajām temperatūras svārstībām, piebilstot, ka SIA “Gulbenes nami” atbild par atbilstošas pienākošās temperatūras nodrošināšanu siltumtīklos līdz siltumapgādes sistēmas piederības robežai, kas parasti ir līdz ēkas noslēgventilim, nevis ēkas iekšējā siltumapgādes sistēmā.

Nereti atklājas, ka nepietiekama siltuma saņemšanas iemesli ir saistīti ar mājas iekšējiem siltumapgādes tīkliem, to samērā slikto tehnisko stāvokli, siltummezglu uzstādījumiem, neatgaisoto sistēmu u.tml., kā arī “nepareizu” siltuma sistēmas pieslēgšanu dzīvokļos pēc remonta. Piemēram, ir tikusi konstatēta nepareizu cauruļu diametru (samazinot) uzstādīšana, mainot apkures radiatorus, kā arī apsildāmo grīdu dzīvokļos ierīkošana un pievienošana siltuma sistēmai, kas nav pieļaujami. Minēto darbību rezultātā parasti cieš ne tikai pats dzīvokļu īpašnieks, kurš ir uzstādījis šādu sistēmu, bet arī pārējie mājas iedzīvotāji, kuri pēc nepareizas siltuma sadales viencauruļu sistēmā vairs nesaņem paredzēto pienākošo siltumenerģijas temperatūru.

Nepietiekamas siltuma saņemšanas gadījumos iedzīvotājiem vispirms būtu jāvēršas pie savas mājas pilnvarotās personas, kurai vajadzētu izvērtēt cēloņus un rast risinājumu, nepieciešamības gadījumā piesaistot speciālistus.

Papildus vēlamies atgādināt, ka šobrīd Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes  ražošanas avota un siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Šķieneru un Stāķu iedzīvotājiem” ietvaros notiek būvdarbi pie ūdenssildāmā šķeldas katla būvniecības un katlu mājas rekonstrukcijas. Jaunā katla konstrukcija ir paredzēta darbam ar koksnes šķeldu un pilnībā automātiskā režīmā, kas darbosies bez pārtraukuma visu apkures sezonu. Šāds katls ir ceļš uz zemāku siltumenerģijas tarifu, kā arī drošu siltumapgādes sistēmu iedzīvotājiem un citiem patērētājiem, kuri ir pieslēgušies pie centralizētā siltumtīkla.

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, un citu būtisku iemeslu dēļ, būvdarbi pie jaunās katla iekārtas ir aizkavējušies, tāpēc šobrīd, kamēr notiek būvdarbi, siltuma ražošana tiek nodrošināta ar rezerves malkas katliem līdz jaunā šķeldas katla būvniecības beigām.

Informējam siltumapgādes patērētājus, ka brīžiem, sakarā ar būvdarbiem pie jaunās katla iekārtas, ir iespējamas temperatūru svārstības. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām būt saprotošiem!

SIA “Gulbenes nami”