VARAMVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) atzinīgi novērtē Gulbenes novada pašvaldības iniciatīvu īstenot līdzdalības budžetu. Lai arī līdzdalības budžeta pieejamais finansējums ir ierobežots, iesniegto projektu (45 projektu pieteikumi) un nobalsojušo cilvēku skaits (aptuveni 30% no novada balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, salīdzinājumam 2019.gadā Rīgā nobalsoja aptuveni 2% no balsstiesīgajiem pilsētas iedzīvotājiem) liecina par iniciatīvas aktualitāti un iedzīvotāju vēlmi uzlabot novada teritorijas attīstību.

Pašlaik Gulbenes novada pašvaldība ir otrā pašvaldība Latvijā, kas īsteno līdzdalības budžetu pēc Rīgas pilsētas pašvaldības. Līdzdalības budžeta ieviešana ne tikai veicina sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā, bet arī sniedz nozīmīgu labās prakses piemēru, kas palīdzēs īstenot līdzdalības budžetu arī citās pašvaldībās. Tāpat Gulbenes novada pieredze sniedz būtisku ieguldījumu, palīdzot VARAM izstrādāt vadlīnijas pašvaldībām līdzdalības budžeta ieviešanai. VARAM ar interesi turpinās sekot Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžeta ietvaros atbalstīto projektu ideju īstenošanai, izvērtējot un kopīgi risinot projektu īstenošanas procesā radušos jautājumus.

VARAM saskaņā ar 2019. gada 23. janvārī apstiprinātās valdības deklarācijas "Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību" 227. punktu un saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra rīkojumu Nr. 587 "Par Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam" apstiprinātajās Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam ietverto B.3.6. uzdevumu "Plašākas sabiedrības iesaiste reģionālās politikas mērķu sasniegšanā" ir sagatavojusi konceptuālo ziņojumu "Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā" (atbalstīts ar Ministru kabineta 2020.gada 14.maija rīkojumu Nr. 268). Tāpat atbalsts līdzdalības budžeta ieviešanai pausts 2020. gada 11. februārī Ministru kabinetā apstiprinātajā Latvijas Ceturtajā nacionālās atvērtās pārvaldības rīcības plānā 2020.-2021. gadam. Rīcības plāna 4. apņemšanās "Atvērtā pārvaldība pašvaldībās" ir iekļauts pasākums "Atvērto pašvaldību kustība", kas paredz aicināt pašvaldības īstenot atvērtās pārvaldības pasākumus, t.sk. īstenot līdzdalības budžetu.

VARAM šobrīd turpina darbu pie likumprojekta “Pašvaldību likums” (izsludināts Valsts sekretāru 2020.gada 22.oktobra sanāksmē), kurā ir iekļauta sadaļa par līdzdalības budžeta ieviešanu pašvaldībās ar mērķi sekmēt efektīvu, atklātu un atbildīgu sabiedrības iesaistīšanos pašvaldības darbā, tādējādi paaugstinot pašvaldības darba kvalitāti un atbilstību tās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēm. Vienlaikus ministrija izstrādā vadlīnijas pašvaldībām līdzdalības budžeta ieviešanai, kā arī vadlīnijas kopienu attīstības plānošanai, kas ir būtisks priekšnosacījums pamatota kopienu attīstības redzējuma sagatavošanai un virzībai, t.sk. piesaistot līdzdalības budžeta finansējumu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija