Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesniegt iesniegumus arī elektroniski, izmantojot portālu Latvija.lv. E-iesniegumu iespējams aizpildīt un iesniegt ŠEIT. Šādu dokumentu var iesniegt jebkura fiziska persona, izmantojot kādu no autentifikācijas veidiem (i-banka, ID karte vai e-paraksts). Tas ir brīvas formas iesniegums, kuru var iesniegt par dažādiem pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem, kā arī pievienot tam datnes. Iesniegums ir derīgs bez paraksta, jo autorizējoties persona apliecina savu identitāti. Informācija par cita veida iesniegumiem pašvaldībai pieejama ŠEIT.

Atgādinām, ka sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar ko noteikti stingrāki ierobežojumi epidemioloģiskās drošības nolūkos, Gulbenes novada pašvaldība informē, ka pašvaldības administrācijas ēka no 2020.gada 7.decembra ir slēgta, izņemot kasi.

Gulbenes novada pašvaldība lūdz izmantot pašvaldības e-pakalpojumus vai pakalpojuma saņemšanai iesniedzamos dokumentus iesniegt tiem paredzētā pastkastītē, kas atrodas pie pašvaldības administrācijas ēkas galvenās ieejas iekšdurvīm.

Kases darbība un tās darba laiks netiek ierobežots. Ieeja uz kasi un izeja no kases tiek nodrošināta pa Ābeļu ielas pusi.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt uz šādiem tālruņu numuriem:

Klientu apkalpošanas centrs – 64473257;

Pašvaldības administrācijas sekretāre – 64497710.