Drukāt

Gerbonis mazs30.decembrī plkst.9.00 norisināsies Gulbenes novada domes sēde. Ikviens interesents varēs sekot līdzi tās norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Saistošo noteikumu projekti

Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”

Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu

Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par materiālo palīdzību Gulbenes novadā”

Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”

Pielikums_budžeta_grozījumi

Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”

Pielikums_struktūrshēma

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Kalnastrēbeles 1”,  atsavināšanas atcelšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 58 – 22 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 1 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par Daukstu pagasta dzīvokļa īpašuma "Kalnieši 1"-3, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Piesaules” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Aizstrautiņi” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Gatves 3” – 2 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Ilgas” – 2 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA (valsts reģistrācijas numurs HA3615), atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Kalna-7” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Pļaviņas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Saulstari” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Oldermaņi - 8” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Skolas iela 2” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Purmaļi - 2” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Aķukakts” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas OPEL VIVARO (valsts reģistrācijas numurs JK6376), izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 29 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1E, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Indrāni”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Litenes mežniecība”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Aurovas lauks”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par nekustamā īpašuma “Pededze” – 11, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 7” – 12, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dainas”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Mazkalniņi”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), piektās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 23 – 14, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nekustamā īpašuma O.Kalpaka iela 45 – 12, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 5 – 5, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 6, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par nekustamā īpašuma Līkā iela 25A – 1, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 39 – 23, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Gulbīši” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 1 – 10, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 7” – 4, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 7” – 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 16” – 5, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 5B” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Tirzas pagasta  nekustamajam īpašumam “Ķīvene”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta  nekustamajam īpašumam “Lejaslielsāvas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Galgauskas pagasta nekustamajam īpašumam “Sulubērzi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Upmalieši”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

49. Par būves Līkā ielā 13, Gulbenē, piespiedu sakārtošanai  paredzētā termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

50. Par Beļavas pagasta dzīvojamās mājas “Pilskalni 2”pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļa īpašnieku pilnvarotai personai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

51. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta noteikumos Nr.9  “Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

52. Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam aktualizētais Rīcības un Investīciju plāns 2021.-2023.gadam

ZIŅO: Gunārs Ciglis

53. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Mantas iznomāšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

54. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Lizuma pagasta īpašumā  “Zemgaļi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

55. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Daukstu pagasta īpašumā  “Līgotņi - 1”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

56. Par projekta “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

57. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

58. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem

ZIŅO: Gunārs Ciglis

59. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

60. Par projekta “Madernieks un Straume. Ziemeļblāzma Austrumos” priekšfinansējuma piešķiršanas atbalstīšanu programmas “Erasmus +” ietvaros

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.30 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par A.P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

63. Par R.B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

64. Par I. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

65. Par K. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

66. Par A.D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

67. Par A.Z. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

68. Par R. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

69. Par L. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

70. Par A. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

71. Par dzīvojamās telpas Nākotnes ielā 2 k-1-29, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

72. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 68A-1, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

73. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-1, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

74. Par dzīvojamās telpas “Medņi”-2, Stāmerienas pagasts,  Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

75. Par sociālā dzīvokļa Nr.9, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

76. Par dzīvojamās telpas Dārza iela 15-9, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

77. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-24, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

78. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

79. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

80. Par dzīvokļa Līkā iela 28-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

81. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 47-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

82. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

83. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-54, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

84. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

85. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-54, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

86. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-81, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

87. Par dzīvokļa Pils iela 6-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

88. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-8-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

89. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-54, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

90. Par dzīvokļa Skolas iela 1-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

91. Par dzīvokļa Parka iela 31-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

92. Par dzīvojamās telpas Nr.2 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

93. Par dzīvojamās telpas Nr.9 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

94. Par dzīvojamās telpas Nr.11 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

95. Par dzīvojamās telpas Nr.12 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

96. Par dzīvojamās telpas Nr.12A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

97. Par dzīvojamās telpas Nr.25 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

98. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-11, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

99. Par dzīvokļa Kļavkalnu iela 16-10, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

100. Par dzīvokļa Dārza iela 1-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

101. Par dzīvokļa Dārza iela 2-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

102. Par dzīvokļa Dārza iela 15-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

103. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

104. Par dzīvokļa “Pabērži” - 1, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

105. Par dzīvokļa “Vilciņi” - 4, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

106. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7 - 2, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

107. Par dzīvojamās mājas “Alkšņi”, Līgo pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

108. Par dzīvokļa “Mežsētas”-2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

109. Par dzīvokļa “Gatves 5”-9, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

110. Par dzīvokļa “Šķieneri 1”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

111. Par dzīvokļa “Šķieneri 2”-11, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

112. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-11, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

113. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

114. Par dzīvokļa "Virānes Skola"-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

115. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

116. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30. decembra saistošo noteikumu Nr.31  “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu” izdošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

117. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Šķieneri 8”-2, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

118. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Veiši”-17, Galgauskā, Galgauskas pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

119. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Vītoli”-12, Līgo, Līgo pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

120. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Vidus ielā 82, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecībai

ZIŅO: Normunds Audzišs

121. Par stipendijas piešķiršanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

122. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “Gulbenes buki”

ZIŅO: Anatolijs Savickis, Normunds Audzišs

123. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTO-MOTO”

ZIŅO: Anatolijs Savickis, Normunds Audzišs

124. Par grozījumiem  Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā   “Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2020.-2022. gadam apstiprināšanu”

ZIŅO: Normunds Audzišs

125. Par grozījumu 2020.gada 26.marta domes ārkārtas sēdes lēmumā “Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”” (Nr.7, 5&)

ZIŅO: Normunds Audzišs

126. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu 2021.gadam

ZIŅO: Normunds Audzišs

127. Par projekta “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā – 2.kārta” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

128. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.32 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.7  “Par materiālo palīdzību Gulbenes novadā”” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

129. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes noteikumos “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

130. Par iekšējā normatīvā akta “Noteikumi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Gulbenes novada pašvaldībā un tās izveidotajās iestādēs” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

131. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.33 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

132. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.34 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25  “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs