BarinskisAizvadītā gada augustā stājās spēkā grozījumi Gulbenes novada domes saistošajos noteikumos par  līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Gulbenes novadā, kas tagad paredz lielāku maksimāli piešķiramo līdzfinansējuma apjomu, proti,  no 10 000 EUR uz 20 000 EUR. Tāpat no noteikumiem ir  izslēgts viens no līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijiem, proti, neparedzot, ka mājas kopējai platībai ir jābūt lielākai par 300 m2 un ka tajā nedzīvojamo telpu platība (izņemot neapkurināmās bēniņu un pagraba telpu platības) nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības), kas paplašina pretendentu loku. 

“Šobrīd esam atbalstījuši pirmo projektu – tā ir daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 1, Gulbenē iniciatīva stāvlaukuma iekārtošanai.

Atgādināšu, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem gan pilsētā, gan pagastos ir iespēja labiekārtot savu māju teritoriju, piemēram, izveidot stāvlaukumus, rotaļu laukumus, atpūtas zonu. Visas abalstāmās darbības ir aprakstītas saistošajos noteikumos. No kopējām izmaksām pašvaldība sedz 50% no attiecinājām izmaksām.

Pieteikties var jebkura daudzdzīkoklu māja, kur vienam īpašniekam nepieder vairāk nekā ¼ daļa.  Lai pieteiktos, jāsāk ar ēkas tehniskā apsekošanas atzinuma izstrādi, lai sertificēts speciālists detalizēti apseko ēku, vai nav kāda primārāka lieta, ar ko būtu jāsāk kopīpašuma sakārtošana. Tā mēs vēlamies motivēt iedzīvotājus sakārtot savas dzīvojamās platības, veicot ēkas vispārēju novērtējumu, nevar sākt ar, piemēram, rotaļu laukumu izveidi pagalmā, ja pašai mājai tek jumts vai bīstamas kāpnes, kur margas saplīsušas.  Tāpat ir jāatceras, ka daudzdzīvokļu mājai ir jābūt līgumam ar apsaimniekotāju. Aicinām iedzīvotājus izmantot šo līdzfinansējuma iespēju, lai savu apkārtējo dzīves telpu padarītu pievilcīgāku, ērtāku un patīkamāku. Ja ir jautājumi, var man zvanīt vai rakstīt – izanalizēsim katru iniciatīvu,” informē Jānis Barinskis, Gulbenes novada pašvaldības Projektu un attīstības nodaļas vadītājs.

Jana Igaviņa,

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste