Gerbonis mazs28.janvārī plkst.9.00 norisināsies Gulbenes novada domes sēde. Ikviens interesents varēs sekot līdzi tās norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Saistošo noteikumu projekti

Kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam

Pielikums 1

Pielikums 2

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Lāči” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Priedkalni” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma "Gaujmalas"-20 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gaujmalas”- 13 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma "Kartona Fabrika 7 "-2 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma "Šķieneri 9"-14 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dārza iela 10A” atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Aizstrautiņi”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par nekustamā īpašuma O.Kalpaka iela 45 – 12, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 18A” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 22 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 23 – 14, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Mieži” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Upleju zeme” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Silenieki” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Akmentiņi”, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par nekustamā īpašuma “Gatves 4” – 8, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 1, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 7, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 8, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 9, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 10, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 12, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 13, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 14, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 15, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 16, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA (valsts reģistrācijas numurs HA3615), pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Dambji” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “SIA “ARKA”” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Kalniņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Ozolkalni” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Birzmalas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta  nekustamajam īpašumam “Sautiņi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta  nekustamajam īpašumam “Eļmi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Tirzas pagasta  nekustamajam īpašumam “Ķezberi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par Gulbenes novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 “Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.GND/2020/1094 “Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ogres tehnikumam” (protokols Nr.21; 123.p)

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par atmežošanas cirti nekustamajā īpašumā “Nometne”, Litenes pagastā, Gulbenes novadā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

47. Par nekustamā īpašuma “Kaktiņi”, Stradu pagastā, sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava” izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

49. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356” izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

50. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

51. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

52. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

53. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Vecmelderi”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

54. Par nekustamā īpašuma “Muiža” – 1, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

55. Par nekustamā īpašuma “Baloži” – 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

56. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

57. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

58. Par Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedrības līdzdalības organizēšanai

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā “Par Gulbenes novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu” (protokols Nr. 3, 51.§)

ZIŅO: Valtis Krauklis

60. Par dzīvokļa Līkā iela 28-31, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma  pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

61. Par J. J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

62. Par R. L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

63. Par S. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

64. Par dzīvojamās telpas Brīvības iela 16-13, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

65. Par dzīvojamās telpas Nākotnes ielā 2 k-1-42, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

66. Par dienesta dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-7, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

67. Par sociālā dzīvokļa Nr.27, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

68. Par dzīvojamās telpas “Kartona Fabrika 3”-2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

69. Par dzīvojamās telpas Nr.9, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

70. Par dzīvojamās telpas Nr.10, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

71. Par dzīvojamās telpas Nr.13, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

72. Par dzīvojamās telpas Nr.14, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

73. Par dzīvojamās telpas Nr.15, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

74. Par dzīvojamās telpas Nr.16 un Nr.17, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

75. Par dzīvojamās telpas Nr.19, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

76. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

77. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

78. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

79. Par dzīvokļa Gaitnieku iela 10-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

80. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

81. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-21, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

82. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

83. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

84. Par dzīvokļa Litenes iela 13-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

85. Par dzīvokļa Līkā iela 10-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

86. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-63, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

87. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-64, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

88. Par dzīvokļa Pamatu iela 11-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

89. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

90. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-58, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

91. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-48, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

92. Par dzīvokļa Rīgas iela 50-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

93. Par dzīvokļa Rīgas iela 58-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

94. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

95. Par dzīvokļa Viestura iela 35-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

96. Par dzīvokļa Viestura iela 41-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

97. Par dzīvokļa Viestura iela 39-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

98. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

99. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

100. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20” -11, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

101. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-22, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

102. Par dzīvokļa “Stāķi 15”-16, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

103. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-3, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

104. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

105. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Klintis”-3, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

106. Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

107. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs

108. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

109. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra lēmumā “Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTO-MOTO” Nr.GND/2020/1218 (protokols Nr.22; 122.p.)

ZIŅO: Normunds Audzišs

110. Par finansējumu projektam “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāķi 11, Stradu pagasts, Gulbenes novads energoefektivitātes uzlabošana”

ZIŅO: Normunds Audzišs

111. Par mērķdotāciju pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2021.gadā

ZIŅO: Normunds Audzišs

112. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Litenes ielā 5A, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecībai

ZIŅO: Normunds Audzišs

113. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 15, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecībai

ZIŅO: Normunds Audzišs

114. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma “Tauriņi 2”, Litenē, Litenes pagastā, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai

ZIŅO: Normunds Audzišs

115. Par privātās vispārējās izglītības iestādes Gulbenes Valdorfa pamatskola līdzfinansēšanu 2021.gadā

ZIŅO: Normunds Audzišs

116. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Gulbenes autobuss”

ZIŅO: Normunds Audzišs

117. Par dabas resursu nodokļa līdzekļu piešķiršanu SIA “Gulbenes nami” degradētās katlu mājas teritorijas “Jaunakas” Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov., tālākai sakārtošanai, mazuta pārsūknētavas demontāžai un restaurētas asenizācijas mucas iegādei

ZIŅO: Normunds Audzišs

118. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr. GND/2020/824 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Skolas ielā 1, Gulbenē piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” (protokols Nr.17; 123.p)

ZIŅO: Normunds Audzišs

119. Par I.Liepiņa 2020.gada 12.decembra deputāta pieprasījuma izskatīšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

120. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs