WhatsApp Image 2021 01 25 at 16.06.05 1Šobrīd Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļa strādā pie būvprojekta izstrādes Skolas ielas kvartāla Gulbenē labiekārtošanai.   

“Minētajā kvartālā ietilpst 9 daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas starp tirdzniecības vietām “Maxima” (Skolas ielā) un RIMI Gulbenē. Līdzīgi kā pirms divi gadi sakārtojām Nākotnes ielas kvartālu, tagad ķeramies klāt šim. Esam uzsākuši būvprojekta izstrādi: ir noslēgti līgumi, izstrādātas pirmās ieceres, ir notikušas sarunas ar māju pilnvarotajām personām, viņus iepazīstinot ar  sākotnējām iecerēm.

Svarīga nianse. Būvprojekts vēl nav pabeigts tādēļ, vēlamies dot iespēju pašiem kvartāla iedzīvotājiem izteikt savu viedokli un redzējumu, ko līdz februāra vidum apkopos katras mājas pilnvarotā persona un iesniegs pašvaldībai. Protams, katram iedzīvotājam ir savas intereses – vienam patiks, ja tiks palielināta auto stāvvietu teritorija, cietam aktuāla ir tieši zaļā zona. Mēģināsim rast kompromisu, uzklausot visus viedokļus. Protams, par labu izšķirties nāksies vairākuma paustajam.  

Tad, kad būs pieejami finanšu līdzekļi, varēs sākties būvdarbi,  kas noritēs divās kārtās. Tas arī ir norādīts būvprojektā. Galvenais iemesls darbiem divās kārtās  - lai teritorijā  nepārtrauktu pārvietošanos un piekļuvi. Protams, tās būs neērtības, bet tā ir vienmēr, veicot plašus labiekārtošanas darbus pilsētā. Plānojam, ka tad, kad darbus uzsāksim, vispirms tiks izbūvētas lietus ūdens un kanalizācijas sistēmas no Lazdu ielas puses, jo tā ir zemāka vieta kvartālā un tur jau ir lietus ūdens kolektora izvadi. Realizējot projektu, palielināsies auto stāvvietu platība, tiks izbūvēts gājēju un velo celiņš, savienojot guļamrajonu ar vidusskolu. Plānots sakārtot  arī celiņu ap dīķi, paredzēts izbūvēt pazemes atkritumu šķirošanas vietas. Piebildīšu, ka ietvju, kas atrodas pie pašām mājām, sakārtošana projekta darbos neietilpst, jo tā ir privātā teritorija - kopīpašums, kas iedzīvotājiem jāsakārto pašiem. Tāpēc atgādinu par iespēju izmantot pašvaldības līdzfinansējuma iespēju daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, realizējot ietvju sakārtošanu vai veicot to izbūvi vienlaicīgi ar Skolas ielas kvartāla pārbūves darbu projektu.

Aicinu Skolas ielas iedzīvotājus vispirms iepazīties ar būvprojekta ieceri, un, tad, ja ir idejas, ieteikumi, ko pilnveidot, tos darīt zināmus pilnvarotajām personām,” informē Jānis Barinskis, Gulbenes novada pašvaldības  Attīstības un projektu nodaļas vadītājs.

Būvprojekts

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste