MazaSIA “BM-projekts” ar Gulbenes novada pašvaldību ir noslēdzis līgumu par Vidus ielas pārbūves būvprojekta izstrādi posmā no Rīgas ielas līdz Vidus ielai 76, Gulbenē.

Būvprojekta ietvaros atbilstoši projekta pasūtītāja – Gulbenes novada pašvaldības - prasībām ir paredzēta ielas brauktuves seguma pārbūve visā garumā. Posmā no Rīgas ielas līdz Brīvības ielai paredzēta 6,00 m plata asfalta ielas brauktuve, ietves izbūve no betona bruģa 1,70 m platumā, jauna ielas apgaismojuma izbūve, kā arī lietus ūdens kanalizācijas kolektora un to pievadu pārbūve. Projektēšanas darbu ietvaros paredzēta Vidus ielas un Bērzu ielas krustojuma pārbūve. Ielas posmā no Brīvības ielas līdz īpašumam Vidus ielā 76 paredzēts pārbūvēt ielas brauktuvi 5,50 m platumā, veikt caurteku nomaiņu zem nobrauktuvēm un nomainīt ielas apgaismojuma gaismekļus uz LED tipa.

Ierobežotā finansējuma dēļ projekta ietvaros nav paredzēta jauna nobrauktuvju seguma izbūve, bet nobrauktuvju seguma sakārtošana atbilstoši esošai situācijai pēc visu būvniecības darbu pabeigšanas.

Ar projekta risinājumiem iespējams iepazīties interneta vietnē: http://www.bm-projekts.lv/downloads/vidus_iela.pdf

WhatsApp Image 2021 01 26 amt 15.01.11

WhatsApp Image 2021 01 26 at 15.01.11

WhatsApp Image 2021 01 26 at hh15.01.11

WhatsApp Image 2021 01 26 mhat 15.01.11

Jebkurus jautājumus, ierosinājumus un komentārus aicinām sūtīt SIA “BM-projekts” projektu vadītājam Jānim Mednim, e-pasts: , t. 20046462 vai Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājam Jānim Barinskim,  e-pasts: , t. 26467459.

Jautājumus, ierosinājumus un komentārus sakarā ar projekta risinājumiem gaidīsim līdz 2021. gada 16. februārim.

 

Informāciju apkopoja

Jana Igavina, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste