Gerbonis mazsIevērojot epidemioloģisko situāciju valstī un valdības lēmumus par drošības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, arī Gulbenes novada skolu 1.-4.klašu audzēkņiem vismaz līdz 2021.gada 7.februārim ir noteikts attālinātais mācību process. Informējam, ka šajā laikā Gulbenes novada pašvaldība skolēniem sniegs ēdināšanas atbalstu pārtikas paku veidā.

Pārtikas pakas tiek nodrošinātas 1.-4.klašu izglītojamajiem, kuri mācās Gulbenes novada izglītības iestādēs. Pārtikas pakas satura vērtība par vienu mācību dienu ir EUR 1,42 apmērā. Pārtikas pakā izsniedzamo pārtikas produktu klāstu nosaka, ievērojot veselīga uztura pamatprincipus.

Pārtikas paku sagatavošanu un izdales procesu organizē katra Gulbenes novada izglītības iestāde saviem iestādes izglītojamajiem. Izglītības iestāde informē vecākus par laiku un vietu, kad ir iespēja saņemt pārtikas paku izglītības iestādē.

Gulbenes novada pašvaldība