E.Podniece drons 64Lai nodrošinātu plašākas ērtības iedzīvotājiem un sniegtu labāku pakalpojumu pieejamību, Gulbenes novada pašvaldība  šogad veiks telpu, tajā skaitā adreses maiņu,  trīs iestādēm. 

Jau gada pirmajā pusē Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” jaunu mājvietu radīs Dzelzceļa ielā 8, Gulbenē, līdzās izglītojošajam un interaktīvajam centram “Dzelzceļš un Tvaiks”.

“Šobrīd tiek gaidīts saskaņojums no VAS “Latvijas dzelzceļš”, ko saņemot, sāksim organizēt pārcelšanos. Atrodoties Dzelzceļa ielā, Gulbenes dzelzceļa stacijā, būs iespēja ne tikai nodrošināt elektrovilcieniņa un izglītojošā un interaktīvā centra "Dzelzceļš un Tvaiks" darbības nepārtrauktību sezonā, bet arī rast jaunas sadarbības formas un īstenot aktivitātes Gulbenes vēsturiskā centra un dzelzceļa mezgla attīstībai, un koordinēt vienota Gulbenes novada tūrisma produkta izveidošanu, kurš balstās uz vēstures pieminekli “Šaursliežu dzelzceļa līnija Gulbene-Alūksne,”” informē Simona Sniķe, Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" direktore.

Savukārt Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa no telpām O.Kalpaka ielā 60A, Gulbenē  pārcelsies uz Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēku Ābeļu ielā 2. Nodaļa atradīsies 1.stāvā, kas būs ērti  pieejama apmeklētājiem.  

“Esošās Dzimtsarakstu nodaļas telpas ir gan fiziski, gan morāli novecojušas, tajā skaitā aktu zāle. Remonts šeit nav bijis 30 gadus. Turklāt gados vecākiem cilvēkiem nav vienkārši nokļūt uz  3. stāvu.  Runājot par laulību ceremonijām, kopš 2013.gada Latvijas likumdošana atļauj  cilvēkiem pašiem izvēlēties vietu šim svinīgajam notikumam.  Varu piebilst, ka pēdējos gados mūsu aktu zāle ir tikusi mazāk izmantota. Laulājas, piemēram, Gulbenes kultūras centra Spoguļu zālē, Stāmerienas pilī, Rankas muižā, dzimtas mājās.

Vienīgais jautājums, kas ir risināšanas procesā – Ābeļu ielas ēkā nav telpu, kas būtu pielāgojamas svinību zālei,”  atzīst Vita Elsiņa, Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.

Trešā iestāde, kas mainīs savu atrašanās vietu, būs Līgo pagasta pārvalde, kas vasaras beigās pārcelsies no Krasta ielas 12, Līgo uz ēku “Jaunstukmaņi”, kurā šobrīd atrodas Līgo kultūras nams un bibliotēka. “Vislielākie ieguvēji būs iedzīvotāji, jo viņi vienviet saņems vismaz trīs pakalpojumus. Otrs – mēs ietaupīsim saimnieciskās izmaksas. Domāju, ka ļoti labs risinājums,” saka Uldis Doņuks, Līgo un Daukstu pagasta pārvaldes vadītājs. 

2021. gada pašvaldības budžetā ir finanšu līdzekļi, lai nodrošinātu iestāžu pārcelšanos.

Jana Igaviņa,

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste