Majas lapai11.februārī uz tikšanos tiešsaistē tika aicināti Gulbenes Skolas ielas masīva iedzīvotāji, lai iepazītos ar izstrādāto būvprojekta ieceri par teritorijas pārbūvi. Iedzīvotāji tika aicināti izteikt savu viedokli un redzējumu, kā arī sniegt priekšlikumus, ko vēl būtu nepieciešams iekļaut plānotajos pārbūves darbos, jo viņi ir tiešie šīs infrastruktūras lietotāji.

Par plānotajiem darbiem un projektētāju redzējumu, kā sakārtot teritoriju, stāstīja Edgars Krūmiņš, SIA “Projekts EAE” pārstāvis. Viņš uzsvēra, ka viena no lielākajām problēmām ir automašīnu novietošanas un zaļās zonas samērošana. Šajā projektā plānots izveidot papildu auto stāvlaukumus, ņemot vērā kustības virzienus un iedzīvotāju ieteikumus. Plānots sakārtot bērnu rotaļu laukuma segumu, smilšu kastes, iekārtot papildu zaļumu dobes, te būs apvienotais velo un gājēju celiņš, tiks izbūvētas pazemes atkritumu šķirošanas vietas un palielināts soliņu skaits teritorijā.

Noklausoties projektētāja redzējumu, jautājumus uzdeva iedzīvotāji. Vispirms viņus interesēja jautājums par to, kā dzīvē samērot automašīnām paredzēto infrastruktūru  un zaļo zonu, lai masīvs nepārvērstos par auto stāvvietu parku – iedzīvotāji ierosināja uzskatāmi nodalīt atpūtas zonu un stāvlaukumus, starp tiem ierīkojot krāšņas apstādījumu dobes.

Nākamais uzdotais jautājums – vai projektā paredzēta dīķa tīrīšana un vai tiks izcirsti koki. Projektētāji norādīja, ka dīķa tīrīšana nav plānota, bet ir paredzēta ap to augošo koku sakopšana. Tā kā ūdenstilpe ir būtiska dzīvojamā rajona pagalma vizuālā izskata daļa, Gulbenes novada pašvaldība meklēs risinājumus, kā vienlaicīgi ar pārbūves darbiem veikt arī dīķa tīrīšanu. Tāpat tika uzklausīti iedzīvotāju ierosinājumi, par veļas žāvēšanas vietu, velo novietņu ierīkošanu, sadzīves bioloģiski sadalošos atkritumu konteineru uzstādīšanu un specializēto urnu ierīkošanu suņu ekskrementu savākšanai.

Vēl iedzīvotājiem interesēja, vai tiks uzstādīti ātrumu ierobežojošie vaļņi. Projektētāji atzina, ka pagaidām plānots tikai viens pacēlums, jo, izvērtējot situāciju, nav laba prakse dzīvojamajā rajonā izvietot vaļņus ik pa 20 metriem. 

Aktualizējot jautājumu par bērnu drošību, sanāksmes dalībnieki ierosināja būvprojektā iekļaut  iežogojuma izveidi bērnu rotaļu laukumiem. Bez tam diskusija tiks turpināta par operatīvā transporta prioritāru piekļūšanu pie ieejām māju kāpņu telpās.

Tāpat šajā reizē tikai atkārtoti atgādināts par to, ka ietvju, kas atrodas pie pašām mājām, sakārtošana projekta darbos neietilpst, jo tā ir privātā teritorija - kopīpašums, kas iedzīvotājiem ir  jāsakārto pašiem. Ir jāizmanto iespēja par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, realizējot ietvju sakārtošanu vai veicot to izbūvi vienlaicīgi ar Skolas ielas kvartāla pārbūves darbu projektu.

“Paldies ikvienam iedzīvotājam, kas pieslēdzās sanāksmei! Šis ir pierādījums tam, ka labi strādā jaunā saziņas forma – sanāksmes tiešsaistē. Ja nevaram tikties klātienē, tad viedokli un redzējumu varam izteikt šādi un būt sadzirdēti, spējot vienoties par daudzām svarīgām lietām. 

Rezumējot tikšanos, varu teikt, ka visi iedzīvotāju priekšlikumi tika uzklausīti un piefiksēti – atliek tos iekļaut būvprojektā un realizēt dzīvē. Ja vēl kādam gulbenietim ir būtisks ierosinājums par Skolas ielas pārbūvi, ar to varat vērsties pašvaldībā līdz februāra beigām," saka Jānis Barinskis, Gulbenes novada pašvaldības  Attīstības un projektu nodaļas vadītājs.

 

Jana Igaviņa,

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste