151735755 872193403600907 8507133271398353421 n18.februārī tikāmies attālinātā sarunā ar Vidzemes plānošanas reģiona un citiem kolēģiem no Vidzemes  pašvaldībām, lai turpinātu tematiskās sarunas par reģionālas nozīmes projektu iecerēm, kas vērstas uz atbalstu uzņēmējdarbībai.

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģijas izstrādes procesā Gulbenes novada pašvaldība sākotnēji iesniedza 9 projektu idejas. Precizējot un pielāgojot projekta ieceres atbilstoši reģionālas nozīmes mērķiem, uzņēmāmies iniciatīvu un mērķtiecīgi veidojām sadarbību ar Valmieras pilsētas, Cēsu un Smiltenes novada pašvaldībām. Pēc produktīvām sarunām virzām kopīgu projekta ideju “VIDZEMES NODARBINĀTĪBAS INOVĀCIJU PROGRAMMA”. Apvienojot četras spēcīgas pašvaldības, paredzētas aktivitātes Vidzemes reģiona inovāciju ekosistēmas attīstībai – ieviešot talantu un nodarbinātības inovācijas, uzņēmējdarbības vides veicināšanas, investīciju piesaistes un klasteru aktivitātes, kas nesīs būtisku ieguldījumu Vidzemes reģiona attīstībā, radot paraugu attīstības aktivitātēm citos reģionos un visā Latvijā.

Šobrīd projekta fokusā ir šādi izaicinājumi un risinājumi:

  1. Industriālo teritoriju sakārtošana un piedāvājums nacionālo un ārvalstu tiešo investīciju piesaistei;
  2. Biznesa atbalsta un izglītības infrastruktūras sakārtošana un pieejamības nodrošināšana uzņēmumiem;
  3. Talantu piesaiste un noturēšana reģionā, jaunu nodarbinātības formu integrēšana reģionā;
  4. Izglītības programmu (profesionālā, augstākā un mūžizglītība) mērķtiecīga salāgošana ar darba tirgus vajadzībām, izglītības sektora un industriju sadarbība, kā arī mūžizglītības pieejamības veicināšana;
  5. Biznesa atbalsts un inovāciju atbalsta granti investoriem, esošajiem uzņēmumiem, jaunuzņēmumiem un biznesa ideju autoriem;
  6. Industrijas iesaiste klasteros, industrijas partneru sadarbība un kopprojekti.

151781686 156043959569459 8888379968016487610 nParalēli projekta ideju precizēšanai notiek sarunas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas speciālistiem, lai precizētu  prognozējamos projekta noteikumus, kas šobrīd ir izstrādes procesā. Reģionālo projektu virzību noteiks Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes balsojuma rezultāti, kas provizoriski būs zināmi 2021.gada jūlijā.

Liena Kazāka,
Gulbenes novada pašvaldības
uzņēmējdarbības konsultante