GRANTU KONKURSS STARTERIS 2021 atbalsts uzņēmējdrabības uzsākšanai un attīstībai

Ir atklāta Gulbenes novada pašvaldības 2021.gada grantu programmas “STARTeris” pavasara sezona. Pieteikumus šajā kārtā gaidīsim līdz 31.marta plkst. 13:00.

Grantu konkurss “STARTeris” tiek izsludināts divas reizes gadā, lai iedrošinātu novadniekus un finansiāli atbalstītu dzīvotspējīgas uzņēmējdarbības idejas ar iespējami augstu  pievienoto vērtību attīstībai Gulbenes novadā. Šī ir iespēja ideju autoriem un jaunajiem uzņēmējiem pieteikties pašvaldības grantam līdz 5000 eiro apmērā idejas īstenošanai. Granta saņemšanai 20% no kopējā finansējuma pretendentam jānodrošina no saviem līdzekļiem. Atbalsta saņemšanas gadījumā pretendentam būs jāreģistrē komercdarbība un jāīsteno projekta iecere 6 mēnešu periodā. Kopējais grantu apjoms pavasara un rudens sezonai 2021.gadā ir 50 000 eiro.

Neraugoties uz globāla mēroga ekonomisko nenoteiktību, pērn grantu programma izpelnījās pastiprinātu interesi no sabiedrības. 2020.gadā grantu programmas “STARTeris” ietvaros atbalstu saņēma 10 novadnieku idejas, paredzot vairāk kā 46 tūkstošu eiro finansējumu ideju īstenošanai ekoloģiskās kosmētikas, metāla un koka mēbeļu ražošanai, klausāmgrāmatu ierakstu studijas, pasākumu vietas izveidei un citām iecerēm.

Grantu programmai “STARTeris” atbilstoši nolikumam var pieteikties privātpersonas vai komersanti, kas reģistrēti Gulbenes novadā ne ilgāk kā trīs pilnus gadus, un gada apgrozījums nepārsniedz 20 000 eiro. Grantu programmas  pieteikumus vērtē atbilstoši iepriekš izstrādātiem kritērijiem – galvenokārt pēc biznesa idejas dzīvotspējas un oriģinalitātes. Grantu konkursa atbalsta virzieni – rūpniecība (RIS3 nozarēs),  jo īpaši: datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, metālizstrādājumu ražošana, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, pārtikas produktu un dzērienu ražošana), arī digitāli risinājumi un klimatneitrālitāti veicinošas preču un pakalpojumu izstrāde.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ŠEIT.

Attālināta gratnu konkursa informatīvā stunda 17.martā plkst. 15:00 Cisco Webex vidē, pieteikšanās pasākumam ŠEIT.

  • Informatīvās stundas laikā varēs:
  • noskaidrot konkursa noteikumus (kas, kad, kā u.c.);
  • saņemt atbildes par neskaidrajiem jautājumiem;
  • dzirdēt realizēto grantu konkursa ideju pieredzes stāstus;
  • iepazīties ar LIAA Madonas biznesa inkubatora atbalsta vienību Gulbenē, pieejamajiem pakalpojumiem, ieguvumiem.

Grantu programmas kontaktpersona: Liena Kazāka, uzņēmējdarbības konsultante, tālr. 64474920, e-pasts: