c zime kravas306Ņemot vērā slikto ceļu stāvokli pavasara atkušņa dēļ, ir noteikti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi uz Gulbenes novada pašvaldības autoceļiem.

Galgauskas pagasts

Autoceļa nosaukums

Ceļa numurs

Garums

Ierobežojuma veids

Galgauska-Zemītes- Lielkaļļi

4-6

3,85 km

Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts

Ozoliņi-Božas

4-10

1,90 km

Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts

Jaungulbenes pagasts

(no 26.02.2021. uz nenoteiktu laiku

Autoceļa nosaukums

Ceļa numurs

Garums

Ierobežojuma veids

Internāts-Gobas

8-33

0,40 km

Kravas automobiļiem virs 5 (piecām) tonnām braukt aizliegts

Ušuru ceļš-Jaungulbene

8-14

3,02 km

Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts

Kaipi-Liede 8-7 1,10 km Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts
Vecais Madonas ceļš 8-20 1,20 km Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts

*Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, ierobežojumi tiks atcelti.

Ierobežojumi noteikti pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1., 3.2., 12.2.punktiem, Gulbenes novada domes 2014.gada 27.februāra sēdes lēmumu “Par transportlīdzekļu satiksmes aizlieguma un ierobežojuma noteikšanas tiesībām” (Nr.3, 18.§) 1.1. punktu.