aptaujapakas

Laikā, kad mācības tiek organizētas attālināti, Gulbenes novada pašvaldība turpina sniegt ēdināšanas atbalstu audzēkņiem un viņu ģimenēm pārtikas paku veidā. Lai noskaidrotu vecāku apmierinātību ar izsniegtajām pārtikas pakām, februārī tika organizēta aptauja. Tajā atbildes uz jautājumiem sniedza 601 vecāks. 64.4% atbildējuši, ka pārtikas paku saturs viņus apmierina, savukārt 3.3% ir pretējs viedoklis, bet 31.6% ir daļēji apmierināti. Kopumā februārī ēdināšanas atbalstu pārtikas paku veidā saņēma 1852 izglītojamie.

Jautājot, vai vecāki ir apmierināti ar pārtikas paku saņemšanas vietu un laiku, lielākā daļa – 93.2% - atbildēja ar “jā”, 4.5% ir daļēji apmierināti, bet neapmierinātību pauda tikai 1.2%.

Vecākiem bija iespēja izteikt domas par to, kādi pārtikas produkti, kuri nav iekļauti pārtikas pakas saturā, būtu jāiekļauj. Uz šo jautājumu kopumā tika saņemtas 423 atbildes. Vecāki uzskata, ka pārtikas pakā būtu jāiekļauj, piemēram, gaļas produkti, makaroni, augļi, dažādāki dārzeņi, tēja, jogurts, siers, griķi, marinēti gurķi, cīsiņi, grūbas, putraimi, tomāti, pankūku, kēksu un pīrāgu maisījumi u.c.

Savukārt pie pārtikas produktiem, kurus nevajadzētu iekļaut pārtikas pakas saturā, tika nosaukti, piemēram, piena produkti, jo tie ir jau sabojājušies līdz nokļūst ģimenē, auzu pārslas, kaltēti banāni, svaiga kukurūza, maize, produkti ar termiņiem, kuri drīz beigsies, putras, balto cukuru, skābi kāposti, pupiņas u.c.

Kopumā vecāki uzsvēra to, ka pārtikas pakas ir ļoti labas, ar tām viss ir kārtībā. Ģimenes ir priecīgas un pateicīgas, ka pašvaldība ir radusi iespēju sniegt atbalstu. Tomēr izskanēja arī viedokļi, ka pērn pavasarī rastais risinājumus ar piešķirtajām pārtikas kartēm, dažiem vecākiem šķita ērtāks.

Gulbenes novada pašvaldība ēdināšanas atbalstu pārtikas paku veidā sniedz 1.‑12.klašu izglītojamajiem, kuri mācās Gulbenes novada skolās, kā arī obligātās izglītības vecumā esošajiem izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs, ja pirmsskolas izglītības iestāde vai tās grupiņas ir slēgtas un mācību process jānodrošina attālināti, kā arī izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un kuri apgūst profesionālās izglītības programmas profesionālās izglītības iestādēs.

Ēdināšanas atbalsts tiek sniegts, pamatojoties uz 2020.gada 29.oktobra Gulbenes novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 24 “Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” un 2020.gada 29.oktobra Gulbenes novada domes lēmumu Nr. GND/2020/968 “Par valsts budžeta dotācijas izlietojumu 1., 2., 3. un 4.klašu izglītojamo brīvpusdienām attālinātā izglītības procesa īstenošanas laikā”.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste