vidiel

Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības plānoto Vidus ielas posma pārbūvi Gulbenē, 2021.gada 10.martā plkst.17.30 tiešsaistē tiek organizēta diskusija ar iedzīvotājiem par projekta risinājumiem. Tiks uzklausīti iedzīvotāju viedokļi un priekšlikumi. Diskusijai ir iespējams pieslēgties, izmantojot saiti: ej.uz/vidussapulce. Diskusija paredzēta jiisi.meet platformā. Šī jau būs otrā diskusija ar iedzīvotājiem konkrētā projekta sakarā.

Gulbenes novada pašvaldība ar SIA "BM-projekts" ir noslēgusi būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu līgumu par Vidus ielas pārbūves risinājumu izstrādi Gulbenes pilsētā. Projektā paredzēts atjaunot ielas brauktuves segumu Vidus ielas posmā no Rīgas ielas līdz Vidus ielai 76. Vidus ielas brauktuves platums pieņemts 6,00m ielas posmam no Rīgas ielas līdz Ābeļu ielai, bet ielas posmā no Ābeļu ielas līdz Vidus ielai 76 ielas brauktuvei paredzēts platums 5,50m. Ierobežotā finansējuma dēļ, pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu neizbūvēt nobrauktuves uz blakus esošajiem īpašumiem, bet saglabāt to esošo segumu. Projekta ietvaros nobrauktuves nav paredzēts sakārtot arī tādēļ, ka daudzi īpašumi nav veikuši pieslēgšanos centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kas ir izvietoti tieši nobrauktuvju zonā, kā arī tāpēc, ka, izbūvējot nobrauktuves, būtu jāveic liela apjoma esošo inženierkomunikāciju pārbūve un aizsardzība, kas būtiski sadārdzinātu projekta izmaksas.

Ielas pārbūves darbu ietvaros tiks paredzēta lietus ūdens kanalizācijas kolektora un tā pievadu izbūve posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai. Ielas posmā no Rīgas ielas līdz Brīvības ielai paredzēta betona bruģa gājēju ietves izbūve. Ietve paredzēta 1,70m platumā no Bērzu ielas līdz skolas stāvlaukumam un 2,00m platumā no skolas stāvlaukuma līdz Rīgas ielai.

Ielas posmā no Bērzu ielas līdz Brīvības ielai ierobežotās vietas dēļ ietves platums paredzēts 1,50m platumā.

Pēc sākotnējās iedzīvotāju informēšanas un aptaujas pieņemts lēmums Brīvības ielas pārbūves projekta risinājumu ar gājēju pāriešanas vietas izveidi pār Brīvības ielas brauktuvi iekļaut arī Vidus ielas pārbūves risinājumos, tādējādi uzlabojot gājēju pāriešanas iespējas šajā krustojumā, ja arī Vidus ielas izbūves projekts tiks realizēts pirms Brīvības ielas pārbūves projekta.

Projekta risinājumi paredz izbūvēt jauna apgaismojuma tīklu un balstu ar gaismekļiem izbūvi posmā no Rīgas ielas līdz Brīvības ielai, bet posmā  no Brīvības ielas līdz Vidus ielai 76 tiks saglabāti esošie apgaismes balsti, veicot tikai gaismekļu nomaiņu uz LED tipa.

Lielākie pārbūves darbi skars Bērzu un Vidus ielas krustojumu, kur projekta ietvaros tiek paredzēts pārbūvēt krustojumu vēsturiskajā konfigurācijā, novēršot neērtu manevru veikšanu, lai turpinātu kustību taisni pa Vidus ielu. Tā kā šāda šaura leņķa krustojuma konfigurācija nav atbilstoša Latvijas Valsts standartiem, satiksmes drošību paredzēts uzlabot, izveidojot "paceltu" krustojumu, kas darbosies kā satiksmi mierinošs elements krustojuma zonā, jo tiks samazināts braukšanas ātrums.

Visā projekta teritorijā tiks atjaunoti satiksmes organizācijas līdzekļi, uzklāti ceļa horizontālie apzīmējumi, kā arī ieviests braukšanas ātruma ierobežojums 30 km/h posmā no Bērzu ielas līdz pat Vidus ielai 76.

Aktuālie projekta plāni

Jānis Mednis