Gerbonis mazsDeputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 2021.gada 5.jūnija Gulbenes novada pašvaldības domes vēlēšanām notiks Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā (adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401), 2.stāva zālē.

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana tiks organizēta Gulbenes novada vēlēšanu komisijas noteiktos darba laikos, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, iepriekš obligāti piesakoties (izņemot pēdējo deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas dienu, kad sarakstus pieņem iesniedzēju ierašanās secībā).

Pieteikšanās deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai tiks uzsākta 2021.gada 12.martā plkst.8.00, sūtot pieteikumu uz e-pastu .

Ja deputātu kandidātu sarakstu pirmie 2021.gada 17.martā plkst.16.00 vēlēsies iesniegt vienlaikus vairāki iesniedzēji, sarakstu pieņemšanas rindas kārtība tiks noteikta pēc pieteikuma saņemšanas laika (fiksēts pulksteņlaiks ienākošajos e-pastos).

Uz pārējiem noteiktajiem laikiem arī var pieteikties, zvanot Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Sanitai Mickevičai (tālr.64497712, 26482014).

Darba laiki:

Trešdien, 17.03.2021.

no plkst.16.00 līdz plkst.20.00

Sestdien, 20.03.2021.

no plkst.10.00 līdz plkst.14.00

Pirmdien, 22.03.2021.

no plkst.15.00 līdz plkst.19.00

Trešdien, 24.03.2021.

no plkst.15.00 līdz plkst.19.00

Piektdien, 26.03.2021.

no plkst.10.00 līdz plkst.14.00

Otrdien, 30.03.2021.

no plkst.15.00 līdz plkst.19.00

Ceturtdien, 01.04.2021.

no plkst.10.00 līdz plkst.14.00

Sestdien, 03.04.2021.

no plkst.10.00 līdz plkst.14.00

Otrdien, 06.04.2021.

no plkst.14.00 līdz plkst.18.00

Deputātu kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas (arī elektroniski parakstītas) izdrukas no lietojumprogrammas) un elektroniskā formā – lietojumprogrammā.

Piekļuves tiesības lietojumprogrammai no 2021.gada 1.marta piešķir Gulbenes novada vēlēšanu komisija, pamatojoties uz deputātu kandidātu saraksta gatavotāja parakstītu iesniegumu:

  • iepriekš piesakoties un personīgi iesniedzot Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Sanitai Mickevičai (tālr. 64497712, 26482014) vai sekretārei Laimai Priedeslaipai (tālr. 64497714, 26338075) Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401 vai;
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu Gulbenes novada vēlēšanu komisijai uz e-pastu .

Iesnieguma forma pieejama: https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/kandidatu-saraksti

Depozīta konta rekvizīti drošības naudas iemaksai par deputātu kandidātu sarakstu 2021.gada 5.jūnija Gulbenes novada pašvaldības domes vēlēšanām:

Saņēmējs: Gulbenes novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90009116327
Kredītiestāde: AS “SEB banka”
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV34UNLA0055000645216
Maksājuma mērķis: Kandidātu saraksta “__________” drošības nauda pašvaldības domes vēlēšanām

Drošības nauda par deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes vēlēšanām ir 15 euro par katru ievēlējamo deputātu (15 euro X 15 deputāti = 225 euro).

Gulbenes novada vēlēšanu komisijas kontakti:

  • Komisijas priekšsēdētāja: Sanita Mickeviča, tālr.64497712, 26482014, e-pasts: ;
  • Komisijas sekretāre: Laima Priedeslaipa, tālr.64497714, 26338075, e-pasts: .