Gerbonis mazs17.-18.martā norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ikviens interesents varēs sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Tautsaimniecības komiteja

17.03.2021. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

2. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ozolu iela 24” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 6, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par nekustamā īpašuma “Mežotnes 2” – 3, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Irbītes” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Lāči” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Līkā iela 13” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par Lejasciema pagast dzīvokļa īpašuma "Gaujmalas"-21 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 51A”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spāres”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Stirnas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pērles”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lapsu mala”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), sestās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Ainavas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Sarmas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Tīcēni” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Grantsbedres” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Jaunsētas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Strautiņi 2” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu Stradu pagasta  nekustamajam īpašumam “Mežsētas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par grozījumiem 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr. GND/2020/848 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajam īpašumam “Ošakakti””

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības 2021.gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par Gulbenes novada Teritorijas plānojuma grozījumu  izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījums Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Intars Liepiņš

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

17.03.2021. plkst.11.00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība. Visi jautājumi skatāmi komitejas slēgtajā daļā, tāpēc komiteja netiks translēta tiešraidē.

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

2. Par S.T. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

3. Par I. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

4. Par I. M. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

5. Par E. N. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

6. Par R. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

7. Par dzīvojamās telpas Brīvības ielā 24-26, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

8. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-10, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

9. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

10. Par dzīvokļa Līkā iela 10-22, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

11. Par dzīvokļa Līkā iela 10-21, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

12. Par dzīvokļa Miera iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

13. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-6-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

14. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-6-42, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

15. Par dzīvokļa Robežu iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

16. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

17. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-25, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

18. Par dzīvokļa Viestura iela 39-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

19. Par dzīvokļa Upes iela 3-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

20. Par dzīvojamās telpas Nr.9 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

21. Par dzīvokļa Dārza iela 15-9, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

22. Par dzīvokļa “Veiši”-14, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

23. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20”-4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

24. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

25. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-3, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

26. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 7”-3, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

27. Par dzīvokļa “Gatves 6”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

28. Par dzīvokļa “Gatves”-12, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

29. Par dzīvokļa “Gatves 6”-1, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

30. Par dzīvokļa “Ievlejas”-4, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

31. Par dzīvokļa “Medņi”-2, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

32. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

33. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

34. Par dzīvokļa “Virānes Skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

35. Par dzīvokļu “Virānes skola”-2 un  “Virānes skola”-3, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

36. Par dzīvokļu “Skoliņa”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

37. Par Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

38. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra nolikumā “Gulbenes novada sociālā dienesta nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

39. Par Gulbenes novada domes 2021.gada __.marta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

17.03.2021. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par Gulbenes novada vidusskolas attīstības plāna 2021.-2023. gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa, Linda Ūdre-Rizga

Finanšu komiteja

18.03.2021. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļa  kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu

ZIŅO: Sanita Mickeviča

3. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Ozolu ielā 38, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai

ZIŅO: Dace Kurša

4. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Ozolu ielā 6A, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai

ZIŅO: Dace Kurša, Inta Bindre

5. Par Gulbenes novada Sporta pārvaldes infrastruktūras sakārtošanu  un finansēšanas kārtību

ZIŅO: Anita Rauza

6. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/294  “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājam

ZIŅO: Vita Ķikuste

7. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījums Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 “Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglī

ZIŅO: Edīte Kanaviņa