k 20191120 090954Gulbenes novada pašvaldība ir saņēmusi iedzīvotāju jautājumus par Spārītes parka celiņu stāvokli laikā, kad ziemu nomaina pavasaris, un zeme atlaižas no sasaluma. Pašvaldība vēlētos izskaidrot lēmumu pieņemšanu attiecībā uz parka celiņu seguma izvēli.

Spārītes parks, kas sākotnēji bija Emzes jeb Marijas parka daļa, pašlaik ir atsevišķs parks. Spārītes parkam, līdzīgi kā Emzes parkam, ir dendroloģiska, ekoloģiska, kultūrvēsturiska un ainaviska nozīme.  Uz parkiem skatāmies, kā vienotu teritoriju, ko atbalsta arī Dabas aizsardzības pārvalde. Vēsturiski parka teritorijai izmantots dabīgais grants segums. Veicot parka uzlabošanas darbus, vēsturisko parka raksturu vēlējāmies respektēt. Balstoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes muižu parku ekspertu un citu pašvaldību (Rīgas, Smiltenes, Alūksnes, Cēsu) pieredzi un ieteikumiem, pasaules tendencēm, kā arī teritorijai izstrādāto Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Emzes parks” rekonstrukcijas projektu, taciņu segums izvēlēts grants-dolomīta maisījums.

Uzsākot projekta īstenošanu un plānojot būvniecības darbus, darba grupa par Gulbenes pilsētas dizaina un apstādījumu koncepcijas izstrādi diskutēja par parka seguma veidu. Tika ņemti vērā ekoloģiskuma un dabai draudzīguma aspekti. Apzinoties parka kultūrvēsturisko nozīmi, mīkstais segums tika atzīts par vērtīgāku. Šis seguma materiāls neplaisās un necilāsies, tas ir viegli kopjams un labojams – profilējams.

Izbūvējot platāko Spārītes parka taciņu, atklājās paredzamais, ka koku saknes ir ļoti tuvu zemes virskārtai, attiecīgi taciņas seguma konstrukcija tika veidota augstāk, kā sākotnēji plānots, lai nekaitētu koku saknēm. Izvēloties citu takas seguma veidu, pastāvētu iespēja bojāt koku saknes, tādējādi ar laiku zaudēt arī pašus kokus (apmēram 40). Parka teritorijā tieši pie lielajiem celiņiem atrodas arī vairāki vērtīgie koki, kas pēc Dabas aizsardzības pārvaldes domām ir saglabājami.

Parka uzlabošanas darbi uzsākās 2019. gada vasaras sākumā, un rudenī jau bija iespējams pārvietoties pa jaunajiem grants-dolomīta maisījuma gājēju celiņiem. Parka būvdarbi bija pabeigti jau 2020. gada vasaras sākumā, un iedzīvotājiem visu vasaru bija iespēja brīvi piekļūt parkam. Jūlijā, Gulbenes pilsētas svētku laikā, tika organizēta arī parka atklāšana. Diemžēl, kā jau katros būvniecības darbos, īslaicīgi nākas saskarties ar neērtībām, bet uzskatām, ka kopējais parka tēls, pateicoties veiktajiem būvniecības darbiem Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ietvaros, ir būtiski uzlabojies.

Gada mitrajā laikā taciņu virskārtā veidojas dubļu kārtiņa, tā ir dabiskā seguma īpašība. Iesakām šādos laikapstākļos parka apmeklējumam izvēlēties gumijas apavus vai izmantot citu maršrutu. Iestājoties sausākam laikam, mitrums ātri pazūd.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Gulbenes novada pašvaldība