Gerbonis mazs25.martā plkst.9.00 norisināsies Gulbenes novada domes sēde. Ikviens interesents varēs sekot līdzi tās norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Saistošo noteikumu projekti

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījums Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums”” izdošanu

Par saistošo noteikumu Nr.5 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Gulbenes novadā” izdošanu

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

Par Gulbenes novada domes 25.03.2021.saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījums Gulbenes novada domes 25.06.2015. saistošajos noteikumos Nr.24 “Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” izdošanu

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ozolu iela 24” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 6, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-4 – 36, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par nekustamā īpašuma “Mežotnes 2” – 3, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Vecmelderi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par nekustamā īpašuma “Muiža” – 1, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par nekustamā īpašuma “Baloži” – 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Irbītes” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Lāči” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Līkā iela 13” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par Lejasciema pagast dzīvokļa īpašuma "Gaujmalas"-21 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 51A”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spāres”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Stirnas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pērles”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lapsu mala”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), sestās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Ainavas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Sarmas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Tīcēni” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Grantsbedres” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Jaunsētas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Strautiņi 2” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un sastāva grozīšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Paegļi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Skalbes”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu Stradu pagasta  nekustamajam īpašumam “Mežsētas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par grozījumiem 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr. GND/2020/848 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajam īpašumam “Ošakakti””

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības 2021.gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par Gulbenes novada Teritorijas plānojuma grozījumu  izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījums Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par Gulbenes novada vidusskolas attīstības plāna 2021.-2023. gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

42. Par S. T. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

43. Par I. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

44. Par I. M.s reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

45. Par E. N. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

46. Par iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

47. Par R. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

48. Par dzīvojamās telpas Brīvības ielā 24-26, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

49. Par dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-46, Gulbene, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

50. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-10, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

51. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

52. Par dzīvokļa Līkā iela 10-21, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

53. Par dzīvokļa Līkā iela 10-22, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

54. Par dzīvokļa Miera iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

55. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-6-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

56. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-6-42, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

57. Par dzīvokļa Robežu iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

58. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

59. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-25, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

60. Par dzīvokļa Viestura iela 39-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

61. Par dzīvokļa Upes iela 3-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

62. Par dzīvojamās telpas Nr.9 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

63. Par dzīvokļa Dārza iela 15-9, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

64. Par dzīvokļa “Veiši”-14, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

65. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20”-4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

66. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A” – 9, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

67. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

68. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-22, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

69. Par dzīvokļa “Stacija” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

70. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-3, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

71. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

72. Par dzīvojamās mājas “Alkšņi” Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

73. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 7”-3, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

74. Par dzīvokļa “Gatves 6”-1, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

75. Par dzīvokļa “Gatves 6”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

76. Par dzīvokļa “Gatves”-12, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

77. Par dzīvokļa “Ievlejas”-4, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

78. Par dzīvokļa “Medņi”-2, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

79. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

80. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

81. Par dzīvokļa “Virānes Skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

82. Par dzīvokļu “Virānes skola”-2 un  “Virānes skola”-3, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

83. Par dzīvokļu “Skoliņa”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

84. Par Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

85. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra nolikumā “Gulbenes novada sociālā dienesta nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

86. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

87. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļa  kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

88. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Ozolu ielā 38, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai

ZIŅO: Normunds Audzišs

89. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Ozolu ielā 6A, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai

ZIŅO: Normunds Audzišs

90. Par Gulbenes novada Sporta pārvaldes infrastruktūras sakārtošanu  un finansēšanas kārtību

ZIŅO: Normunds Audzišs

91. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/294  “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājam

ZIŅO: Normunds Audzišs

92. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/294 “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Siltais” vadītājam

ZIŅO: Normunds Audzišs

93. Par Gulbenes novada domes 25.03.2021.saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījums Gulbenes novada domes 25.06.2015. saistošajos noteikumos Nr.24 “Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs””

ZIŅO: Normunds Audzišs

94. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanu un pārbūvi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros

ZIŅO: Normunds Audzišs

95. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā

ZIŅO: Laima Priedeslaipa

96. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Jaunās ielas Gulbenē pārbūve”

ZIŅO: Daiga Krēsliņa