Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība informē, ka ņemot vērā vīrusa Covid-19 izplatību, Gulbenes novada bāriņtiesa līdz 2021.gada 12.aprīlim pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Tāpat bāriņtiesa šajā laika periodā klātienē nesniegs notariālos pakalpojumus. Ja ir nepieciešama konsultācija, aicinām sazināties ar Gulbenes novada bāriņtiesas pārstāvēm: Ingu Dukuri, t. 26553892; Sandru Tonni, t. 29389487, Līgu Medni, t. 26308170. Ja notariālus apliecinājumus nepieciešams saņemt steidzami, tad zvērināta notāra pakalpojumus katru trešdienu Ābeļu ielā 8, Gulbenē, sniedz notāre Dace Elksne. Pakalpojumus var pieteikt, zvanot, t. 64382044 vai 26574567, vai elektroniskajā vidē tīmekļvietnē www.latvijasnotars.lv.