Drukāt

Gerbonis mazsSaskaņā ar Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta lēmumu Nr.GND/2021/397 „Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu” (protokols Nr.3, 86.p.) ir noteikts Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanas termiņš no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 14.aprīlim.

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7.panta pirmo daļu tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7.panta otro daļu katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma komisiju likuma 6.pantu par novada vēlēšanu locekļa kandidātu var pieteikt Latvijas pilsoni:

Pieteikumi Gulbenes novada pašvaldībai (kontakti: e-pasts: , tālr.64497710, 26595362) iesniedzami:

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT.