Drukāt

Pateicibas kartina31.martā Gulbenes novada pašvaldība tiešsaistē organizēja pateicības pasākumu “SaSaSa” (SAdarbība, SAkļaušanās, SAliedēšanās) programmu “Erasmus+, Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenotājiem 2014.-2020.gadā Gulbenes novadā. Pateicoties šo iestāžu un organizāciju aktivitātei, iniciatīvai, radošumam un uzņēmībai, tikām pamanīti un novērtēti visas Latvijas mērogā, saņemot balvu nominācijā “Starpinstitucionālā sadarbība”. Paldies ikvienam, kurš šo gadu laikā iesaistījās projektu iesniegšanā, īstenošanā un atskaišu sagatavošanā!

20210331 182158

Kopumā tika īstenoti 43 jaunatnes projekti par vairāk nekā 770 000 eiro, un 30 skolu un pieaugušo izglītības projekti par vairāk nekā 970 000 eiro.

Projektu īstenotāji:

Pasākuma laikā bija Gulbenes novada pašvaldības vadības sveicieni, muzikāli motīvi, pieredzes stāsti, interakcijas.

20210331 194405

20210330 100751

Februāra sākumā norisinājās svinīgs pasākums “Izaugsmes ceļojums”, kura laikā 11 dažādās nominācijās tika godināti aizvadītā programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” darbības perioda aktīvākie un veiksmīgākie projektu īstenotāji, kas ar savu darbu veicinājuši jaunatnes jomas izaugsmi. Balvu nominācijā “Starpinstitucionālā sadarbība” saņēma Gulbenes novada pašvaldība.   

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste