Drukāt

11.11.2015. Gulbenes novada domes sēdē izskatīti 4 darba kārtības jautājumi.

Ir nolemts ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 8 862.00 EUR projektam „Mūzikas instrumentu iegāde Gulbenes Mūzikas skolai”.

Ir atbalstīta pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Gulbenes nami” iecere izbūvēt granulu apkures sistēmu administratīvajā ēkā Rīgas ielā 65, Gulbenē.

Ir nolemts ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 36 170.00 EUR pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Siltumapgādes sistēmas izbūve administratīvajā ēkā Rīgas ielā 65, Gulbenē, Gulbenes novadā” īstenošanai.

Ir apstiprināts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam Stradu pagastā saskaņā ar SIA “Metrum” iesniegumu.