Drukāt

Izsoles2021.gada 15.aprīlī Gulbenes novada pašvaldība rīko 12 nekustamo īpašumu izsoles. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos šo īpašumu izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2021.gada 13.aprīļa plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi. Izsoles tiks organizētas klātienē Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas 2.stāva zālē, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Izsolāmie nekustamie īpašumi

 1. “Stāķi 2” – 2, Stāķi, Stradu pagasts
 2. “Lauksaimniecības skola 10” – 10, Ranka, Rankas pagasts
 3. “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts
 4. “Kartona Fabrika 16” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts
 5. Litenes pagastā ar nosaukumu “Kalna Pīpenes”
 6. “Gravas 4” – 7, Lejasciema pagasts
 7. “Gravas 4” – 6, Lejasciema pagasts
 8. “Gravas 4” – 4, Lejasciema pagasts
 9. “Gatves” – 11, Ranka, Rankas pagasts
 10. “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts
 11. Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zaļā iela 1”
 12. Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E”

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Informācija par pašvaldības īpašumu izsolēm skatāma ŠEIT.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste