VKP balsojums 2021 VPRGulbenes novada pašvaldība aicina līdz 25. aprīlim balsot par konkursam “Vidzemes kultūras programma 2021” iesniegtajiem projektiem, ko pieteikušas Gulbenes novada iestādes un biedrības, uzņēmumi, sadarbības partneri.

Balsot iespējams vietnē http://balso.vidzeme.lv, kur var iepazīties ar visiem konkursam iesniegto kultūras projektu aprakstiem. Autorizējoties vietnē ar latvija.lv, ikviens tiek aicināts balsot par trim dažādiem projektiem (nav iespējams balsot mazāk par trim projektiem). Balsot var ikviens iedzīvotājs no 16 gadu vecuma.

Konkursā startē:

Kā informē Vidzemes plānošanas reģions, šogad konkursam “Vidzemes kultūras programma” iesniegti 182 kultūras projekti, bet balsošanai un ekspertu vērtēšanai nodoti 172 projekti par kopējo summu EUR 713662,52. Kopumā konkursā tiks sadalīts pieejamais finansējums EUR 141 000,00.

Balsojuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju viedokļa paušanu, lai iezīmētu to kultūras produktu loku, kas vidzemnieku skatījumā ir nozīmīgs, tomēr saņemto balsu apjoms negarantē finansējuma piešķiršanu projektiem. Lēmumu par projektu atbilstību programmai un finansējuma piešķiršanu pieņems Valsts kultūrkapitāla fonds saskaņā ar ekspertu komisijas ieteikumu.

Jana Igaviņa,

Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste