stadionssGulbenes novada pašvaldība ir izsludinājusi metu konkursu “Meta izstrāde Gulbenes vieglatlētikas manēžas izbūvei O. Kalpaka ielā 1A, Gulbenē”, kura mērķis ir iegūt kvalitatīvas arhitektoniski un funkcionāli pārdomātas idejas, lai realizētu vieglatlētikas manēžas izbūvi, kas Gulbeni raksturotu kā Latvijas austrumu reģiona vieglatlētikas sporta veidu norises vietu, valsts un starptautiska mēroga vieglatlētikas sacensību centru, vienlaikus nodrošinot attīstītu pilsētvidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Meta izstrādātājiem jāpiedāvā priekšlikumi vieglatlētikas manēžas daudzfunkcionālai izmantošanai, paredzot funkcionāli transformējamus risinājumus, kas veicinātu citiem sporta veidiem, piemēram, basketbolam, volejbolam, handbola, tenisam, telpu futbolam, izmantot manēžu ikdienā, kā arī valsts un starptautiska mēroga sacensību rīkošanai.

Savukārt teritorijas labiekārtojumā jāpiedāvā autostāvvietu teritorijā, pludmales volejbola laukumus, tenisa laukumus un aktīvās atpūtas zonas, kā arī āra hokeja laukums ar ledus saldēšanas iekārtu, turklāt tam ir jābūt pielāgojamam izmantošanai basketbola 3x3 spēlēm.

Izstrādājot metu, ir jārespektē jau iepriekš veiktie stadiona atjaunošanas būvdarbi un vizuālajos risinājumos jāiekļauj kā vieglatlētikas sporta infrastruktūras kompleksa daļa.

Metu konkursa piedāvājumu novērtēšanu veiks žūrija, kuras sastāvā būs gan pašvaldības pārstāvji, gan arhitekti, gan Latvijas Vieglatlētikas savienības, gan Latvijas Basketbola savienības padomes pārstāvji. Tomēr izvērtēšanas procesā žūrijas komisija varēs papildus pieaicināt citus profesionālus ekspertus.

Konkursā ir paredzēts arī godalgu fonds par kopējo summu 8000 eiro, kas sadalīts šādi:

  • 1.vieta – 5000 eiro;
  • 2.vieta – 2000 eiro;
  • 3.vieta – 1000 eiro.

Metu paredzēts tālāk izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei. Paralēli šīm darbībām pašvaldība meklēs ārējā finansējuma piesaistīšanas iespējas projekta īstenošanai.

Piedāvājumi konkursa jāiesniedz līdz 2021.gada 31.augusta plkst. 12.00.

Metu konkursa dokumentācija ir pieejama ŠEIT.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste