Gerbonis mazsGulbenes novada domes ārkārtas domes sēde 12.maijā pulksten 16.00.

Darba kārtība:

1.Par darba kārtības apstiprināšanu. Ziņo Normunds Audzišs

2.Par Gulbenes novada domei izsniegto aizdevumu pārjaunojuma līgumu slēgšanu. Ziņo Daiga Krēsliņa.

3. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa lēmumā Nr. GND/2021/ 557 “Par aizņēmuma ņemšanu” (protokols Nr.4; 150.p). Ziņo Anita Rauza

4. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem. Ziņo Zane Pūcīte

5. Par projekta “Bērzu pamatskolas pārbūve par radošo iniciatīvu centru” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu. Ziņo Elīna Strode

6. Par projekta “Skolas ielas apkaimes vides kvalitātes uzlabošana Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu. Ziņo Baiba Kalmane.