Gerbonis mazs2021.gada 19.-20.maijā norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ikviens interesents varēs sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Tautsaimniecības komiteja

19.05.2021. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

2. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zaļā iela 1” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 1, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Pumpuri Prim” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Robežnieki” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Liedskalniņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Ceļmalas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Zemdegas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Imantas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 16” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Vecadulienas veikals” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužvidi” atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Purenes” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Jaunavoti” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lapsu mala”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par būves Līkā ielā 13, Gulbenē, piespiedu sakārtošanai  paredzētā termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Smilgas 1” atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 10” – 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

19.05.2021. plkst.11.00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība. Lielākā daļa jautājumu skatāmi komitejas slēgtajā daļā, tāpēc komiteja netiks translēta tiešraidē.

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

2. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Gulbenes novadā”

ZIŅO: Valtis Krauklis

3. Par atteikumu reģistrēt A. S.Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

4. Par G. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

5. Par atteikumu reģistrēt I. B. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

6. Par A. U. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

7. Par S. Č. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

8. Par A. R. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības sociālo dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

9. Par J. K. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

10. Par sociālā dzīvokļa Nr.25A, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

11. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 8”-5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

12. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

13. Par dzīvokļa Upes iela 2-14, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

14. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

15. Par dzīvokļa Litenes iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

16. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-34, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

17. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-44, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

18. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

19. Par dzīvokļa Pils iela 6-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

20. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

21. Par dzīvokļa Upes iela 3-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

22. Par dzīvojamās telpas Nr.27 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

23. Par dzīvokļa „Purvīši”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

24. Par dzīvokļa „Veiši ”-1, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

25. Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

26. Par dzīvokļa „Ražotāji”-7, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

27. Par dzīvokļa „Krasti”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

28. Par dzīvokļa „Rozītes”-3, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

29. Par dzīvokļa „Egles”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

30. Par dzīvokļa „Avoti”-1, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

31. Par dzīvokļa „Kartona Fabrika ”6-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

32. Par dzīvokļa „Rēveļi 8”-16, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

33. Par dzīvokļa „Šķieneri 2”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

34. Par dzīvokļa „Šķieneri 3”-7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

35. Par dzīvokļa „Šķieneri 8”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

36. Par dzīvokļa „Šķieneri 8”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

37. Par dzīvokļa „Stāķi 4”-10, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

38. Par dzīvokļa „Stāķi 3”-1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

39. Par dzīvokļa “Kartona fabrika 9”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

40. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 10”-7, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

41. Par V.P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

19.05.2021. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par projekta „Komponista Jāņa Porieša piemiņas CD “…tā baltā mūžība” ierakstīšana, izdošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Ilona Matīsa

3. Par Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Dace Kablukova

4. Par iekšējā normatīvā akta “Interešu izglītības programmu īstenošanas principi,  kārtība un kritēriji valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadalei Gulbenes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

5. Par iekšējā normatīvā akta “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadales komisijas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

Finanšu komiteja

20.05.2021. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa  “Stāķi 17”-22, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

3. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9  “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā””

ZIŅO: Eduards Garkuša

4. Par Gulbenes novada domes 2021.gada __maija saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

5. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” izdošanu

ZIŅO: Anita Rauza

6. Par Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada gada pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Aija Kļaviņa

7. Par Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Lienīte Reinsone