Gerbonis27.05.2021. plkst. 9.00 Gulbenes novada domes sēde. 

Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube kanālā: https://www.youtube.com/channel/UC9f0yhM8zrlCfFLxJBwUSeA

Gulbenes novada pašvaldības YouTube kanālā var skatīt domes sēžu ierakstus arī pēc domes sēdes norises.

Saistošo noteikumu projekti

Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Gulbenes novadā”

Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā””

Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”

Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”

1.pielikums pie 2021.gada 27.maija Gulbenes novada saistošajiem noteikumiem Nr.__ “Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam””

Darba kārtība

 

 

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zaļā iela 1” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 1, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 51A” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Anita Deksne

5. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Līkā iela 13” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spāres” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Stirnas” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pērles” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Pumpuri Prim” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Robežnieki” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Liedskalniņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Viļņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Ceļmalas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Zemdegas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Imantas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta  nekustamajiem īpašumiem “Jaunatas” un “Vidusjaunatas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta  nekustamajam īpašumam “Ozolu Salas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta  nekustamajam īpašumam “Rudupji”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta  nekustamajam īpašumam “Indras”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un sastāva grozīšanu  Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Stigas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 16” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Vecadulienas veikals” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liānas” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužvidi” atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Smilgas 1” atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VOLKSWAGEN CADDY KOMBI (valsts reģistrācijas numurs GC3983), atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par kustamās mantas – automašīnas OPEL VIVARO (valsts reģistrācijas numurs JK6376), atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par Druvienas pagasta dzīvokļa īpašuma “Gatves”- 8 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 56 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 17”-22, Stradu pagastā, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Purenes” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Jaunavoti” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lapsu mala”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 10” – 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

47. Par nekustamo īpašumu maiņu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem

ZIŅO: Gunārs Ciglis

49. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Meža Biķernieki” nodošanu valstij bez atlīdzības

ZIŅO: Gunārs Ciglis

50. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Gulbenes novadā”

ZIŅO: Valtis Krauklis

51. Par atteikumu reģistrēt A. S. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

52. Par G. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

53. Par atteikumu reģistrēt I. B. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

54. Par A. U. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

55. Par S. Č. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

56. Par A. R. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības sociālo dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

57. Par J. K. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

58. Par J. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

59. Par V. P.izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

60. Par sociālā dzīvokļa Nr.25A, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

61. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 8”-5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

62. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

63. Par dzīvokļa Upes iela 2-14, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

64. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

65. Par dzīvokļa Litenes iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

66. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-34, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

67. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-44, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

68. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

69. Par dzīvokļa Pils iela 6-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

70. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

71. Par dzīvokļa Upes iela 3-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

72. Par dzīvojamās telpas Nr.27 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

73. Par dzīvokļa „Purvīši”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

74. Par dzīvokļa „Veiši ”-1, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

75. Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

76. Par dzīvokļa „Ražotāji”-7, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

77. Par dzīvokļa „Krasti”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

78. Par dzīvokļa „Rozītes”-3, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

79. Par dzīvokļa „Egles”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

80. Par dzīvokļa „Avoti”-1, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

81. Par dzīvokļa „Kartona Fabrika 6”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

82. Par dzīvokļa „Rēveļi 8”-16, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

83. Par dzīvokļa „Šķieneri 2”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

84. Par dzīvokļa „Šķieneri 3”-7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

85. Par dzīvokļa „Šķieneri 8”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

86. Par dzīvokļa „Šķieneri 8”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

87. Par dzīvokļa „Stāķi 4”-10, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

88. Par dzīvokļa „Stāķi 3”-1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

89. Par dzīvokļa "Tirzmalas"-1, Tirza, Tirzas pagasts, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

90. Par dzīvokļa “Kartona fabrika 9”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

91. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 10”-7, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

92. Par projekta „Komponista Jāņa Porieša piemiņas CD “…tā baltā mūžība” ierakstīšana, izdošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

93. Par Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

94. Par iekšējā normatīvā akta “Interešu izglītības programmu īstenošanas principi,  kārtība un kritēriji valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadalei Gulbenes novada pašvaldībā” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

95. Par iekšējā normatīvā akta “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadales komisijas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

96. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa  “Stāķi 17”-22, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

97. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9  “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā””

ZIŅO: Normunds Audzišs

98. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

99. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

100. Par Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada gada pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

101. Par Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

102. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra  noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

103. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Mantas iznomāšanas komisijas, Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas un Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs

104. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs