Beerzuu sskolaGulbenes novada pašvaldība informē, ka starp atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums, ir Gulbenes novada pašvaldības iesniegtais projekts “Bērzu pamatskolas pārbūve par radošo iniciatīvu centru”. Kopējais investīciju projekta finansējums 2 143 867,00 eur, no tā valsts budžeta finansējums - 1 822 286,95 eur.

Projekta ietvaros plānots pārbūvēt un aprīkot bijušo Bērzu pamatskolas, vēlāk – sākumskolas (skola likvidēta 2015. gadā) ēku Gulbenē, Vidus ielā 7 par radošo iniciatīvu centru. Ēkā plānots izvietot Gulbenes Mākslas skolu, kas šobrīd atrodas Kalpaka ielā 70A, un daļēji to izmantot Gulbenes Mūzikas skolas vajadzībām.

Ēkas pārbūve un aprīkojuma iegāde palīdzēs attīstīt radošo pakalpojumu jomu un ilgtermiņā nodrošināt mūsdienīgu mācību vidi, mācību metodes, jaunus pakalpojumus vispārējā, profesionālās ievirzes un mūžizglītības kontekstā.

RIC

Projekta ietvaros plānotie būvniecības darbi:

-teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana, tajā skaitā automašīnu stāvlaukuma izveide (iekļaujot invalīdu stāvvietu), laukuma izveide atkritumu konteineru novietošanai, optimizēta celiņu un laukumu konfigurācija, labiekārtojumu elementu izvietošana, košumkrūmu stādījumi);

-telpu pārbūve un pārplānošana atbilstoši funkcionālajām vajadzībām (tai skaitā konkrētās telpās paredzētas iekšējās norobežojošās konstrukcijas apšūt ar akustiskajiem paneļiem ar mērķi radīt maksimāli atbilstošas telpas pakalpojuma sniegšanai);

-ēkas ārsienu un pamatu siltināšana;

-vides pieejamības risinājumu izbūve (pacēlājs un panduss);

-lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūve;

-iekšējo ūdensapgādes un kanalizācija tīklu pārbūve;

-elektroinstalācijas izbūve, zemējuma kontūru izbūve un pasīvās zibens aizsardzības izbūve;

-iekšējās apkures sistēmas izbūve;

-ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve;

-automātiskās ugunsdzēsības un trauksmes signalizācijas izbūve;

-vadības un automatizācijas sistēmas izbūve;

-jaunas elektronisko sakaru sistēmas izbūve.

Plānots iegādāties inventāru radošo iniciatīvu centra mācību un sarīkojumu telpu aprīkošanai:

-demonstrāciju tehnika (interaktīvie ekrāni, projektors un ekrāns sarīkojumu zālei, dators un TV kompozīcijas klasei);

-tekstila, keramikas, stikla apstrādes, kompozīcijas klašu aprīkojums mākslas skolas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai un attīstībai (keramikas un stikla kausēšanas krāsnis, virpas, glazēšanas kamera, digitālās stelles, auduma apdrukas un sublimācijas printeris, un ploteris);

-mūzikas instrumenti mūzikas skolas pakalpojuma sniegšanai un plašizklaides pasākumu norisei ēkā (koncertflīģelis, pianīna).

Jana Igaviņa,

Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste