Gerbonis01.07.2021. plkst. 11.00 Gulbenes kultūras centrā notiks Gulbenes novada domes sēde. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube kanālā.

Darba kārtība

1. Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

ZIŅO: Sanita Mickeviča