Atbilstoši iepirkuma „Apkures sistēmas izbūve Rīgas ielā 65, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/51, rezultātam 17.novembrī noslēgts līgums ar SIA “SANART”. Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.