Gerbonis01.07.2021. plkst. 16.00 Gulbenes kultūras centrā notiks Gulbenes novada domes sēde. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube kanālā.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

ZIŅO: Andis Caunītis