Gerbonis mazsGulbenes novada domes ārkārtas  sēde 8.jūlijā plkst. 10:00 Gulbenes kultūras centrā, O.Kalpaka ielā 60. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube kanālā.

DARBA KĀRTĪBA

1. Par darba kārtības apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes  Finanšu komitejas sastāvā. ZIŅO: Andis Caunītis

3. Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes  Tautsaimniecības komitejas sastāvā. ZIŅO: Andis Caunītis

4. Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā

ZIŅO: Andis Caunītis

5. Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes  Sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāvā

ZIŅO: Andis Caunītis

6. Par Gulbenes novada domes pārstāvja izvirzīšanu darbam Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē

ZIŅO: Andis Caunītis

7. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

ZIŅO: Andis Caunītis

8. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

9. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Skolas ielas pārbūve Gulbenē, Gulbenes novadā”

ZIŅO: Andis Caunītis

10. Par projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Tirzas pamatskolā” atbalstīšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

11. Par projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Lejasciema vidusskolā” atbalstīšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

12. Par projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Stāķu pamatskolā” atbalstīšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

13. Par projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Rankas pamatskolā” atbalstīšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis