Gerbonis mazs2021.gada 9.jūlijā norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu komitejas ārkārtas sēdes. Ikviens interesents varēs sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja plkst.9.00

Darba kārtība

1. Par Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu

Sociālo un veselības jautājumu komiteja plkst.9.15

Darba kārtība

1. Par Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu

Tautsaimniecības komiteja plkst.9.30

Darba kārtība

1. Par Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu

2. Par Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu