2021.gada 30.jūnija Gulbenes novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par Gulbenes novada domes 2011.gada 29.septembra instrukcijas Nr.1 “Par izīrētāju pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

Lēmums