Gerbonis mazs29.jūlijā plkst.10.00 notiks Gulbenes novada domes sēde. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube.com kanālā.

 

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Ķīvītes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Irbenāji” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Avotu Pieti” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Zvejnieki” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Lejasvirši” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2021.gada 30.jūnija lēmumā Nr. GND/2021/691 “Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunplaudīši” sastāva grozīšanu”

ZIŅO: Guna Švika

8. Par grozījumiem 2021.gada 30.jūnija lēmumā Nr. GND/2021/687 “Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Gundegas” sastāva grozīšanu”

ZIŅO: Guna Švika

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Gulbenes Zvērsaimniecība”

ZIŅO: Guna Švika

10. Par grozījumiem 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr. GND/2020/982 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Imantas””

ZIŅO: Guna Švika

11. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 2” sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0019 ½ domājamās daļas  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Lazdiņas” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par dzīvokļa īpašuma “Gatves 7"-11, Rankas pagastā, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 1" - 9, Stradu pagastā, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 18" - 1, Stradu pagastā, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15” atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17” atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lidlauks”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Pienenes”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Purenes” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužvidi” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma “Rēveļi 8” – 17, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Jaunavoti” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

33. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lapsu mala” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 10” – 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

36. Par projekta “MUZEJS BEZ ROBEŽĀM – parka stāsti” pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis, Guna Švika

37. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5090 001 0069, 5090 001 0070, 5090 001 0071, robežu shēmu apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

38. Par Gulbenes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm

ZIŅO: Guna Švika

39. Par servitūta ceļa noteikšanu

ZIŅO: Guna Švika

40. Par G. Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

41. Par I. O. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

42. Par I. P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

43. Par atteikumu reģistrēt Ģ. R. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

44. Par atteikumu reģistrēt E. R. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

45. Par atteikumu reģistrēt J.G. Gulbenes novada pašvaldības sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

46. Par dzīvokļa Litenes iela 13-2, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

47. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-1, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

48. Par dzīvokļa Skolas iela 3-2, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

49. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-6, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par dzīvokļa Brīvības iela 24-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

51. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

52. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-44, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

53. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

54. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

55. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

56. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

57. Par dzīvokļa Rīgas iela 70-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-3-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par dzīvokļa Upes iela 5-7, Gulbene, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par dzīvokļa Viestura iela 10-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par dzīvokļa Viestura iela 29A-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par dzīvokļa Viestura iela 41-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-4, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par dzīvojamās telpas Nr.27A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par dzīvokļa Dārza iela 15-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par dzīvokļa “Vietaskrasts”-3, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par dzīvojamās telpas Nr.8, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par dzīvokļa “Gatves 5”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par dzīvokļa “Gatves 5”-6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par dzīvokļa “Gatves 9”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par dzīvokļa “Avoti”-2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par dzīvokļa “Rēveļi 8”-13, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par dzīvokļa “Krustalīces”-4, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par dzīvokļa “Ceļmalas 1”-18, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

77. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

78. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

79. Par Gulbenes novada domes pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās

ZIŅO: Anatolijs Savickis

80. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

81. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija noteikumos Nr.GND/IEK/2020/15 “Stipendijas piešķiršanas noteikumi studējošiem”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

82. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvojamās mājas Ezera iela 3,  Jaungulbenē, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Andis Caunītis

83. Par prioritārā investīciju projekta “Rankas kultūras nama jumta seguma nomaiņa” iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai

ZIŅO: Andis Caunītis

84. Par ziedojuma pieņemšanu un pašvaldības finansējuma nodrošināšanu velotrases izbūvei

ZIŅO: Andis Caunītis

85. Par telpu nodošanu patapinājumā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

ZIŅO: Andis Caunītis

86. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

ZIŅO: Anatolijs Savickis, Andis Caunītis

87. Par Aināra Brezinska atbrīvošanu no Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāja amata

ZIŅO: Andis Caunītis

88. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

89. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas  komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

90. Par  Kultūras komisijas sastāva apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

91. Par  Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

92. Par Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

93. Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadales  komisijas sastāva apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

94. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

95. Par Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

96. Par  deputāta G.Cigļa atbrīvošanu no darba Mantas iznomāšanas komisijā

ZIŅO: Andis Caunītis

97. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis