Domes vadība

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis 24.novembrī tiksies ar uzņēmuma AS “Rankas piens” vadītāju Aldi Spalviņu. 25.novembrī plkst.10:00 Gulbenes kultūras centrā A.Apinītim plānota dalība Vidzemes reģiona pensionāru apvienību konferencē “Vesels cilvēks – ieguvums sabiedrībai”. Plānots, ka konferencē piedalīsies veselības ministrs, Latvijas pensionāru federācijas vadītājs un SIA “Gulbenes un Balvu slimnīcu apvienības” pārstāvji. 26.novembrī plkst.9:00 A.Apinītis vadīs kārtējo Gulbenes novada domes sēdi. Atgādināsim, ka tajā var piedalīties ikviens interesents.

Izglītība, kultūra, sports

24.novembrī plkst.18:00 Gulbenes novada bibliotēkā praktiskā nodarbība “Sociālā deja”, kurā improvizēt deju soļus un brīvi justies mācīs deju skolotājs Viktors Leimanis. Pēc apmeklētāju lūguma šis ir turpinājums 27.oktobrī notikušajai nodarbībai.

25.oktobrī plkst.14:30 Gulbenes novada bibliotēkā viesos dzejnieks, esejists Aivars Eipurs (pseid. Eduards Aivars).

25.novembrī Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē "Auseklītis" norisināsies pirmsskolas izglītības skolotāju (kas apmāca 5 un 6 gadus vecus bērnus) un 1.klašu skolotāju tikšanās.

27.novembrī plkst.9:45 Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē "Auseklītis" tiek organizēta konference “Dabas vides estētika pirmsskolā”. Tās laikā tiks diskutēts par dabas vides estētikas metožu pielietošanu dažāda vecuma bērnu nodarbībās, būs pieredzes apmaiņa grupās, iepazīšanās ar darbu iestādē, prezentācijas par Dabas vides estētikas metožu integrēšanu bērnu izglītošanas procesā. Skolotāji dalīsies pieredzē par kursu “Gadalaiku cikls” apgūto zināšanu pielietojumu dažādos gadalaikos.

27.novembrī plkst.16:00 Gulbenes kultūras centrā norisināsies XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atskaņu koncerts "Līdz varavīksnei tikt". Šis būs sadraudzības koncerts, kurā uz vienas skatuves sadejos gan Gulbenes novada, gan Cesvaines novada, gan Balvu novada, gan Rīgas 64. un 74.vidusskolu laureātu deju kolektīvi.

27.novembrī plkst.17:00 Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā tiks atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāvju rotu un gleznu izstāde “Subjektīva un perspektīva”. Būs apskatāmi arī novadnieces Rasmas Pušpures darbi.

27.novembrī Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja speciālisti Rīgā, Rakstniecības un mūzikas muzejā, piedalīsies zinātniskajā konferencē “Krājuma pētījumi 2015”. Tajā muzeja pētnieki muzeja pētnieki iepazīstinās ar saviem jaunākajiem pētījumiem, kas tapuši, izmantojot muzeja krājuma materiālus.

28.novembrī Gulbenes sporta centrā norisināsies Gulbenes novada čempionāts florbolā, bet 29.novembrī – Gulbenes novada čempionāts volejbolā dāmu un kungu komandām.

Jaunatnes lietas

24. un 25.novembrī Litenes pamatskolā un Rankas pamatskolā projekta “Globālās izglītības sabiedrības veidošana ietvaros” norisināsies līdzdalības metodes “Kafija ar politiķiem” aktivitātes.

Dažādi

25.novembrī Rīgā notiks Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde, kurā piedalīsies labklājības ministrs Uldis Augulis. Ar U. Auguli plānots pārrunāt Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības izvirzītos jautājumus, tajā skaitā sociālā darba speciālistu izglītības kvalitāti un atbilstoši izglītotu speciālistu trūkumu, sevišķi lauku novados, kā arī jautājumu par sociālajām garantijām pašiem sociālā darba speciālistiem. Komitejā piedalīsies Gulbenes novada domes pārstāvji.

25. novembrī Rīgā notiks Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu komitejas sēde, kurā spiedīs par problēmām saistībā ar zemes reformas laikā nodibinātajiem ceļu servitūtiem un iespējamajiem risinājumiem. Komitejā piedalīsies Gulbenes novada domes pārstāvji.

27.novembrī Gulbenes novada delegācija 4 cilvēku sastāvā piedalīsies Latvijas Sarkanā krusta kongresā Rīgā.

27.novembrī Ogrē notiks 2. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress "Reģionālās attīstības koncepcija. Valsts. Pašvaldība. Uzņēmēji". Kongresa uzmanības centrā būs reģionālās attīstības stratēģijas, analizējot un diskutējot par sadarbības nepieciešamību starp pašvaldību un uzņēmējiem tās tapšanā un ieviešanā. Gulbenes novadu kongresā pārstāvēs deputāts Gunārs Ciglis.

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” gatavo izdales materiālus Ziemassvētku gadatirgum Esplanādes parkā, kura ietvaros prezentēs Gulbenes novada tūrisma piedāvājumu un mājražotāju produkciju. Tirdziņš tiks organizēts no 29.novembra līdz 7.janvārim.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste