Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros Gulbenes novadam būs pieejami 4,9 milj. eiro esošas un komercdarbības atbalstam paredzētas publiskās infrastruktūras attīstībai un pieejamībai, kā arī rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju atjaunošanai.

Līdzekļu izmantošanai ir noteikti specifiskie atbalsta mērķi (SAM).

Aicinām uzņēmējus iesniegt priekšlikumus nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošanai  Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļā, Ābeļu ielā 2, 319.kabinetā.

Iesnieguma veidlapa

Lūdzam ņemt vērā, ka komersantiem, uz kuru teritoriju tiek veikti ieguldījumi publiskās infrastruktūras sakārtošanā, nepieciešams veikt investīcijas komercdarbības attīstībai – jārada jaunas darba vietas un jāveic investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītāju Jāni Barinski (26467459, ).

nap20