DSCF5340Turpinot pirms diviem gadiem uzsākto darbu Gulbīšu parka Gulbenē atjaunošanā, ir noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi. Lai precizētu projekta detaļas un konkretizētu vīziju, tā izstrādātāji klātienē tikās ar Gulbenes novada pašvaldības speciālistiem: ainavu arhitekti Laimu Šmiti-Ūdri un projektu vadītāju Andru Dundu, kā arī skatīja parku.

“Šis mums kā pašvaldībai ir ilgtermiņa projekts. Gala izmaksas būs zināmas tikai pēc būvprojekta izstrādes, kas ilgs gadu. Paralēli ir jāatjauno topogrāfija, ko drīzumā darīsim. Iedzīvotājiem noteikti interesē, kad varētu sākties praktiskie darbi. Atbildēšu, ka ne ātrāk kā 2023.gadā,” precizē Jānis Barinskis,  Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs.

Buuve

Papildinformācijai. 2019.gada nogalē Gulbenes novada pašvaldība izsludināja metu konkursu “Meta izstrāde Gulbīšu parka atjaunošanai Rīgas ielā 46B, Gulbenē” ar mērķi iegūt arhitektoniski, ainaviski un funkcionāli pārdomātas idejas, lai veidotu Gulbīšu parku kā rekreācijas, atpūtas un pasākumu vietu, vienlaikus nodrošinot estētisku un labiekārtotu vidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Meta izstrādātājiem bija jāpiedāvā priekšlikumi Gulbīšu parka daudzfunkcionālai izmantošanai, paredzot tā izmantošanu gan ikdienā, gan arī kā publisku pasākumu norises vietu. Parka telpiskās attīstības vīzijā Gulbenes pilsētas tēla un tā atpazīstamības veidošanai jāizmanto “gulbja” tēma, kā arī jāparedz saglabāt esošās Gulbju skulptūras kā parka centrālo objektu.

Konkursā uzvarēja  SIA “DJA” mets, orientējošās būvdarbu izmaksas konkursa iesniegšanas brīdī (2020.gads)  – 832 000 eiro bez PVN.

Jana Igaviņa,

Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste