Drukāt

gulbenes namiSIA "Gulbenes nami", vienotais reģistrācijas numurs 54603000121, juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, 2021.gada 13.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika". Ar tarifa projektu un iespējām izteikt priekšlikumus var iepazīties ŠEIT.