viz1

Gulbenes novada pašvaldības 2021. gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa vērtēšanas komisija ir izvērtējusi visu 13 iesniegto projekta pieteikumu atbilstību konkursa nolikumam. Tika nolemts, ka sabiedrības balsojumam virzīs 12 iesniegtās projektu idejas, jo viena no tām neatbilda nosacījumiem. Vērtēšanas protokols un iesniegto projektu idejas drīzumā būs pieejamas balsošanas platformā www.balso.gulbene.lv. Iedzīvotāju balsojums tiks organizēts no 2. līdz 22.augustam (ieskaitot).

Par projektiem varēs balsot Gulbenes novadā deklarētas personas, kuras sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt, vai persona balsojuma brīdī ir sasniegusi 16 gadu vecumu un ir deklarējusi savu dzīvesvietu Gulbenes novadā, tādejādi pārliecinoties, ka balsojums ir derīgs. Viena persona varēs balsot tikai vienu reizi. Atšķirībā no 2020.gada, šoreiz balsot ar biļeteniem nebūs iespējams. Balsošana notiks divos veidos:

 • klātienē Gulbenes novada pašvaldības norādītajās vietās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniski balsošanas vietnē www.balso.gulbene.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem.

Balsot klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, varēs šādās vietās:

 • Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ābeļu ielā 2, Gulbenē;
 • Gulbenes novada bibliotēkā;
 • Jaungulbenes pagasta pārvaldē;
 • Lejasciema pagasta pārvaldē;
 • Galgauskas pagasta pārvaldē;
 • Beļavas pagasta bibliotēkā;
 • Druvienas pagasta bibliotēkā (līdz 13.08.);
 • Druvienas pagasta pārvaldē (no 16.08.);
 • Daukstu pagasta bibliotēkā (līdz 16.08.);
 • Daukstu pagasta Staru bibliotēkā;
 • Līgo pagasta bibliotēkā;
 • Litenes pagasta bibliotēkā;
 • Lizuma pagasta bibliotēkā;
 • Rankas pagasta bibliotēkā (līdz 13.08.);
 • Rankas pagasta pārvaldē (no 16.08.);
 • Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēkā (no 04.08.);
 • Stāmerienas pagasta pārvaldē;
 • Stradu pagasta bibliotēkā;
 • Stradu pagasta Stāķu bibliotēkā (līdz 13.08.);
 • Tirzas pagasta bibliotēkā (līdz 13.08.);
 • Tirzas pagasta pārvaldē (no 16.08.).

Gulbenes novada pašvaldība īstenos tos projektus, kas balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, ievērojot konkursā paredzētā finansējuma apmēru.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste