novadssatekaSākot no 26.jūlija, biedrība “Sateka” katrā Gulbenes novada pagastā un pilsētā organizēs apkaimes ideju darbnīcas “Esi aktīvs – iesaisties!”. To norisē ir iesaistījusies arī Gulbenes novada pašvaldība, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par prioritāri nepieciešamākajiem investīciju projektiem pagasta/pilsētas teritorijā, pēc tam iegūto informāciju izmantojot novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. Piedaloties darbnīcā, varēs uzzināt to, kas aktuāls, kādas problēmas, kas plānots attiecīgajā pārvaldē, tāpat būs iespēja laimēt balviņas un 100 EUR pagasta/pilsētas vizuālās pievilcības uzlabošanai.

Apkaimju ideju darbnīcu ietvaros plānots:

  • noteikt galvenās vietējās kopienas vajadzības;
  • noteikt prioritātes un/vai problēmas;
  • meklēt prioritāšu un/vai problēmu risinājumus;
  • sākt aktualizēt tēmu par pagastu valžu veidošanu un darbību;
  • diskutēt par sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, novērtējot līdzšinējās sadarbības stiprās, vājās puses un rodot ieteikumus un priekšlikumus mērķtiecīgai un efektīvai sadarbībai ar iedzīvotājiem, sabiedriskajām organizācijām un novada pašvaldību.

Tāpat varēs dzirdēt īsas prezentācijas:

  • biedrības “Sateka” izpildījumā par iepriekšējā pagasta/pilsētas kopienas diskusijā/forumā diskutēto;
  • Gulbenes novada pašvaldības izpildījumā par sabiedrības līdzdalības veicināšanu un sabiedrības iesaisti vietējās kopienas vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā – valstiskie uzstādījumi un pašvaldības instrumenti, plāni;
  • attiecīgā pagasta/pilsētas pārvaldes izpildījumā par to, kas paveikts pagastā/pilsētā, kas notiek uz šo brīdi, kas plānots, kādas grūtības pastāv.

Darbnīcu ilgums: aptuveni 3-3,5h.

Lai motivētu iedzīvotājus iesaistīties darbnīcās un savas kopienas attīstībā, katrā darbnīcā Gulbenes novada pašvaldība veiks mazo līdzdalības konkursu, dodot iedzīvotājiem iespēju darbnīcas laikā nolemt, kur, pašiem iesaistoties, ieguldīt 100 EUR, lai uzlabotu pagasta vizuālo pievilcību. Katrā darbnīcā tiks atbalstītas sabiedrības idejas 100 EUR vērtībā, kopā visās darbnīcās pašvaldība piešķirs 1400 EUR.

Savukārt, atbalstot biedrības “Sateka” iniciatīvu, noslēgumā vienai no labākajām visu darbnīcu idejām tiks piešķirts finansējums tās īstenošanai. Šajā gadījumā Gulbenes novada pašvaldība no savas puses piešķirs 500 EUR, kopā ar “Sateku” atbalstot vienu ideju 1000 EUR vērtībā.

2021.gada darbnīcu norises grafiks

Nr.p.k.

Teritorija

Norises vieta - ārā, (lietus gadījumā iekštelpās)

Norises laiks

1.

Gulbene

Gulbenes kultūras centra iekšpagalms

20.septembris

plkst.16:00

2.

Beļavas pagasts

Beļavas tautas nams

4.augusts,

plkst.16:00

3.

Daukstu pagasts

Staru kultūras nams

14.septembris

plkst.16:00

4.

Druvienas pagasts

Druvienas muižas parks

27.jūlijs

plkst.16:00

5.

Galgauskas pagasts

Galgauskas DabasZāle

9.augusts

plkst.16:00

6.

Jaungulbenes pagasts

Jaungulbenes tautas nams

2.augusts

plkst.16:00

7.

Lejasciema pagasts

Lejasciema kultūras nams

8.septembris

plkst.16:00

8.

Litenes pagasts

Litenes muiža

13.septembris

plkst.16:00

9.

Lizuma pagasts

Lizuma kultūras nams

07.septembris

plkst.16:00

10.

Līgo pagasts

Līgo kultūras nams

26.jūlijs

plkst.16:00

11.

Rankas pagasts

Rankas kultūras nams

6.septembris

Plkst.16:00

12.

Stāmerienas pagasts

Kalnienas tautas nams

12.septembris

Plkst.13.00

13.

Stradu pagasts

Stāķu pamatskolas iekšpagalms

3.augusts

plkst.16:00

14.

Tirzas pagasts

Tirzas kultūras nams

10.augusts

plkst.16:00

 

Apkaimes ideju darbnīcu apkopojumi tiks izmantoti divu dienu praktiskajā ideju darbnīcās (oktobrī), kā arī eksperts tos izmantos izstrādājot ceļvedi un vadlīnijas.  Ceļveža izveides mērķis ir apkopojot sabiedrības aktīvo personu viedokļus un priekšlikumus, radīt paliekošu materiālu teritorijas pilnveidošanai un attīstībai, kuru savā sadarbībā izmantotu vietējie iedzīvotāji, sabiedriskās organizācijas, veidojot sadarbību ar pašvaldību un cirtām organizācijām. Plānotais vadlīniju sagatavošanas uzdevums ir uzlabot sadarbību starp Gulbenes novada nevalstiskajām (nevaldības) organizācijām un Gulbenes pašvaldību, veicinot, ka pašvaldība pieņem lēmumus, kuri balstās iedzīvotāju vajadzībās, un nodrošinot, ka sabiedrības pārstāvji tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā.

Aktivitāte norisinās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild biedrība “SATEKA”.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste