Gerbonis mazs2021.gada 5.augustā plkst.10.00 notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube.com kanālā.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par projekta “Ražošanas un noliktavas ēkas ar biroja telpām izveide Lizumā” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Jānis Barinskis