Drukāt

Gerbonis mazs2021.gada 5.augustā plkst.10.00 notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube.com kanālā.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par projekta “Ražošanas un noliktavas ēkas ar biroja telpām izveide Lizumā” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Jānis Barinskis